Bestyrelsen

Bestyrelsen for Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser består af følgende repræsentanter for udvalgene: