• Share
  • Print
  • Print
  • Sitemap

Sammensætning af lokale uddannelsesudvalg

Ifølge erhvervsuddannelsesloven (lov nr. 1244, §§ 40) skal de lokale uddannelsesudvalg sammensættes paritetisk af arbejdsgiverorganisationerne og arbejdstagerorganisationerne, således at de modsvarer sammensætningen af det faglige udvalg (PASS).

Parternes repræsentanter:

  • Arbejdsgiverside: KL og Danske Regioner samt evt. private arbejdsgiverorganisationer
  • Arbejdstagerside: FOA og 3F

Tilforordnede i udvalget er repræsentanter for skolens:

  • Ledelse
  • Lærere
  • Elever

Skolen kan vælge at etablere et lokalt uddannelsesudvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen hver for sig. Eller ét fælles udvalg for begge uddannelser.

Skolen kan også vælge, at det lokale uddannelsesudvalg skal være fælles med det lokale uddannelsesudvalg på AMU-området.

Skolen stiller sekretariatsbistand til rådighed for udvalget.

Formelt skal PASS udpege medlemmerne af de lokale uddannelsesudvalg efter lokal indstilling.

PASS har besluttet, at denne udpegning sker ved, at skolen indtaster oplysninger om udvalgenes medlemmer her på sitet. Herved synliggøres det store netværk af lokale og centrale repræsentanter, der er ansvarlige for, at uddannelserne modsvarer arbejdspladsernes behov.

Skolen er ansvarlig for, at oplysninger om LUU er rigtige og ajourførte. 

Se i menuen til venstre, hvem der er medlem af skolernes LUU.