• Share
  • Print
  • Print
  • Sitemap

Implementering af de nye SOSU-uddannelser Region Sjælland - workshop 2

Formålet med næste workshop er at understøtte en bredere forankring. I vil derfor drøfte, hvordan I kan sikre opfølgningen, og der arbejdes med et fremadrettet fokus på de opgaver det medfører.

I får lejlighed til at dele yderligere erfaringer med implementeringen, og drøfte de aktuelle udfordringer med de kollegaer og sparringspartnere, som I har inviteret til at deltage i workshoppen.

Workshoppen finder sted onsdag den 31. maj kl. 12 - 15:30

SOSU Sjælland
Selandia Park 8
4100 Ringsted

Tilmeldingsfristen er overskredet.