Nyhedsarkiv

10. august 2016 (PASS)
PASS inviterer medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg til dialogmøder i Aalborg, Fredericia og København
12. juli 2016 (EPOS)
Vær opmærksom på, at der nu findes et udvidet materiale til uddannelse 48215: Arbejdet med personer med autismespektertilstande, med nyeste viden indenfor området.
24. maj 2016 (EPOS)
I materialet finder du nye og gode refleksionsøvelser, der inddrager vigtige forhold som: Opfattelse af af livskvalitet – relationsarbejde, der fremmer selv- og medbestemmelse, – inklusions- og eksklu...
24. maj 2016 (EPOS)
Uddannelsen tager fat i forebyggende og trivselsfremmende indsatser, gennem konfliktminimering og afstemning af relationer til borgere med kognitive funktionsnedsættelser og problemskabende adfærd.
03. maj 2016 (EPOS)
I forlængelse af den reviderede praktikvejlederuddannelse i december 2015, der anses som en basisuddannelse, blev der udtænkt en yderligere overordnet strategi for mulige uddannelsesveje for praktikve...
21. april 2016 (EPOS)
Den ny uddannelse giver kompetencer i at opspore borgere og patienter, der viser tegn på dysfagi, og den giver kompetencer i at forebygge og minimere konsekvenserne af dysfagi.