Nyhedsarkiv

24. maj 2016 (EPOS)
Uddannelsen tager fat i forebyggende og trivselsfremmende indsatser, gennem konfliktminimering og afstemning af relationer til borgere med kognitive funktionsnedsættelser og problemskabende adfærd.
03. maj 2016 (EPOS)
I forlængelse af den reviderede praktikvejlederuddannelse i december 2015, der anses som en basisuddannelse, blev der udtænkt en yderligere overordnet strategi for mulige uddannelsesveje for praktikve...
21. april 2016 (EPOS)
Den ny uddannelse giver kompetencer i at opspore borgere og patienter, der viser tegn på dysfagi, og den giver kompetencer i at forebygge og minimere konsekvenserne af dysfagi.
01. april 2016 (PASS)
PASS sekretariatet har i dag sendt de reviderede uddannelsesordninger for pædagogisk assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i høring hos udbyderne af uddannelserne.
08. februar 2016 (PASS)
Seks krævende opgaver og tre dages koncentreret indsats blev leveret af fem par meget dygtige og kvalificerede social- og sundhedsassistentelever.
20. januar 2016 (PASS)
I forbindelse med eud-reformen har PASS besluttet, at både den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen skal kunne gennemføres som eux-forløb.