Temadag om portøruddannelsen

Portøruddannelsesnævnet inviterer portørchefer, vejledere på portøruddannelsen, censorer og alle andre interesserede til en temadag om portøruddannelsen.
Temadagen har to overordnede emner

  • Hvordan kan en bedre sammenhæng mellem praktikken og skole samt en bedre vejledning øge de kommende portørers kompetencer
  • Udviklingen på portørernes arbejdsområder og uddannelsens faglige indhold – herunder portørernes arbejde i FAM

Portøruddannelsesnævnet har fokus på, at den nuværende uddannelse forsat skal være opdateret, og medvirke til at de nyuddannede portører har de rette kompetencer. Portøruddannelsesnævnet inviterer derfor alle interesserede til at deltage på temadagen, hvor der bliver mulighed for at drøfte forslag til forbedringer i uddannelsen

Læs mere om temadagen og tilmeld dig HER

Tilmeld dig vores nyhedsbrev ved at indtaste din e-mail-adresse her:

PORTØRUDDANNELSESNÆVNET - VESTERBROGADE 6D, 4. SAL - 1620 KØBENHAVN V - TLF. 3817 8290 - PORTOERUDDANNELSE@SEVU.DK