Om FUHA

  • FUHA er en forkortelse for det Faglige Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse. 
  • FUHA er et fagligt udvalg, nedsat i henhold til lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011 §37 stk. 1
  • FUHA fastsætter uddannelsesordninger og bestemmer varighed og struktur for hospitalsteknisk assistentuddannelse med specialerne audiologiassistent og neurofysiologiassistent.
  • FUHA varetager og udvikler uddannelsens indhold, herunder retningslinjer for praktikophold og afsluttende prøve.
  • FUHA godkender praktikvirksomheder og arbejder for gode uddannelsesmæssige forhold i praktikvirksomhederne.
  • FUHA skal følge udviklingsmulighederne for udvalgets område og tager initiativ til revision af uddannelserne.
  • FUHA samarbejder med det lokale uddannelsesudvalg om opgaverne.

 

     FUHA's opgaver

 

FAGLIGT UDVALG FOR HOSPITALSTEKNISK ASSISTENTUDDANNELSE (FUHA)
VESTERBROGADE 6D, 4. SAL - 1620 KØBENHAVN V - TLF. 3817 8290 - FUHA-INFO@SEVU.DK