Uddannelsen til hospitalsteknisk assistent

Indhold

Uddannelsen til hospitalskteknisk assistent er en erhvervsuddannelse med jobmuligheder inden for sundhedssektoren. Uddannelsen stiller krav til elevens personlige styrker, både når det gælder teknisk flair og evnen til at tackle den vigtige dialog med patienterne, professionelt og som menneske.

Struktur

For elever, der netop har afsluttet 9. eller 10. klasse starter uddannelsen med grundforløb 1 (GF 1). Herefter fortsætter eleven på grundforløb 2 (GF 2) sammen med andre elever, der er gået ud af 9. eller 10. klasse for mere end 1 år siden.

Efter grundforløbet starter eleven på hovedforløbet. Forinden skal eleven vælge speciale, enten som audiologiassistent eller som neurofysiologiassistent. Eleven skal have en uddannelsesaftale med en ansættende myndighed, typisk et hospital eller en privat høreklinik for at gennemføre hovedforløbet.

Hvor

Uddannelsen til hospitalsteknisk assistentuddannelse udbydes kun på Syddansk Erhvervsskole i Odense

Varighed

Grundforløb 1 varer ½ år og grundforløb 2 varer ½ år.

Hovedforløbet varer 2 år. Hovedforløbet består af både praktik- og skoleperioder.

Uddannelsen kan afkortes på baggrund af en realkompetencevurdering af ansøgers erhvervserfaringer og tidligere uddannelse. 

Økonomi

På grundforløbet kan eleven søge SU og befordringstilskud efter gældende regler. Når eleven har indgået uddannelsesaftale med et praktiksted, udbetales løn under hovedforløbet.

Uddannelsesaftale

For at blive optaget på hovedforløbet skal eleven indgå en uddannelsesaftale med et godkendt praktiksted. Det er typisk en neurofysiologisk eller audiologisk afdeling på et hospital eller private høreklinikker. Der er ofte mange ansøgere til hver elevplads.

Skolehjem

Hvis du har mere end 5 kvarters rejsetid med offentlig transport fra bopæl til skole, kan du bo på skolehjemmet. Her tilbyder vi enkeltværelser med egen indgang og bad, fuld forplejning og mindre end 2 kilometer til skolen.

Læs mere

I menuen til venstre kan du læse mere om de enkelte forløb i uddannelsen til hospitalsteknisk assistent.

FAGLIGT UDVALG FOR HOSPITALSTEKNISK ASSISTENTUDDANNELSE (FUHA)
VESTERBROGADE 6D, 4. SAL - 1620 KØBENHAVN V - TLF. 3817 8290 - FUHA-INFO@SEVU.DK