Lokalt uddannelsesudvalg

I henhold til lov om erhvervsuddannelser (lov nr. 1244) skal skoler, der udbyder den hospitalstekniske assistentuddannelse, nedsætte et lokalt uddannelsesudvalg (LUU).

Udvalgets primære opgave er at rådgive skolen om udbud og udvikling af uddannelserne.

Det lokale uddannelsesudvalg er sammensat af arbejdsmarkedets parter.

FUHA ser det som en vigtig opgave at have en løbende dialog med det lokale uddannelsesudvalg for derved at skabe overensstemmelse mellem det centrale og det decentrale niveau i uddannelsernes udformning, opbygning og faglige indhold.

 

Uddannelsesguiden

- Undervisningsministeriets guide til mere end 2000 uddannelser og job


FAGLIGT UDVALG FOR HOSPITALSTEKNISK ASSISTENTUDDANNELSE (FUHA)
VESTERBROGADE 6D, 4. SAL - 1620 KØBENHAVN V - TLF. 3817 8290 - FUHA-INFO@SEVU.DK