Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Billede
Gruppe af personer med forskellige uddannelser indenfor SEVU's område

SEVU er Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Vi understøtter fire faglige udvalg og nævn for uddannelser, der alle er med til at sikre professionel pleje og omsorg i det danske velfærdssamfund.

I de faglige udvalg er der repræsentanter fra  FOA, 3F, SL, Kost og Ernæringsforbundet, BUPL, Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner.

SEVU arbejder også sammen med de lokale uddannelsesudvalg (LUU), uddannelsesinstitutioner, Børne- og Undervisningsministeriet og andre relevante aktører.

FUE Guldmedaljearrangement 2023

Guldmedaljer til ernæringsassistenter

Fredag d. 23/9 blev der uddelt guldmedaljer til de ernæringsassistenter, som det seneste år er blevet uddannet med et særligt flot resultat. Tilstede var også deres familier og undervisere fra deres skole samt en medarbejder fra deres oplæringssted.
Tre mennesker i storkøkken pakker mad

To FUE-projekter afsluttet

To projekter om henholdsvis sproglige udfordringer for ernæringsassistentelever og inaktive læresteder er afsluttet. Begge projekter er udarbejdet for midler fra ’Pulje til lærepladsunderstøttende tiltag’.

LUU-webinar

Webinar om uddannelsesændringer på FEVU's område

D. 1. august trådte ændringer i social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse i kraft. Derfor afholdt FEVU et webinar, hvor baggrunden for ændringerne blev gennemgået. Se eller gense det her.

Digital platform til oplæringsvejledning – Vejled.nu

 

Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser (FEVU) har fået udviklet en digital platform til oplæringsvejledning. Den digitale platform findes på www.vejled.nu og skaber et udvidet vejledningsrum, hvor elev og oplæringsvejleder kan have en virtuel dialog med udgangspunkt i elevens læring i oplæringen.

Læs mere om Vejled.nu>