Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Billede
Gruppe af personer med forskellige uddannelser indenfor SEVU's område

SEVU er Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Vi understøtter fire faglige udvalg og nævn for uddannelser, der alle er med til at sikre professionel pleje og omsorg i det danske velfærdssamfund.

I de faglige udvalg er der repræsentanter fra  FOA, 3F, SL, Kost og Ernæringsforbundet, TL, BUPL, Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner.

SEVU arbejder også sammen med de lokale uddannelsesudvalg (LUU), uddannelsesinstitutioner, Børne- og Undervisningsministeriet og andre relevante aktører.

DM i SOSU-Skills 2023

Læs mere om konkurrencerne>

 

Elev fortæller om EUX SOSU

Nyt vejledningsmateriale mod EUX SOSU

FEVU har fået udviklet en række materialer, som er målrettet UU-vejledere til vejledning af elever mod en social- og sundhedsassistentuddannelse med EUX.
Ernæringsassistenter - EUC Nordvest Nordic Food College

Nordic Food College har succes med flere lærepladser

Nordic Food College (EUC Nordvest) har afviklet et AUB-finansieret projekt med titlen "Praktikpladskampagne 2021/2022”. Formålet var at forbedre elevernes muligheder for at få en læreplads, og det er lykkedes til fulde.
Adgangsveje til SOSU

Adgangsveje til SOSU - nyt vejlednings-materiale

For at øge synligheden af de mange muligheder for at tage en social- og sundhedsuddannelse har FEVU fået udviklet en grafisk oversigt, der viser de mange muligheder, og som fortæller om økonomi og mulighed for faglig støtte gennem uddannelsen.

Digital platform til oplæringsvejledning – Vejled.nu

 

Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser (FEVU) har fået udviklet en digital platform til oplæringsvejledning. Den digitale platform findes på www.vejled.nu og skaber et udvidet vejledningsrum, hvor elev og oplæringsvejleder kan have en virtuel dialog med udgangspunkt i elevens læring i oplæringen.

Læs mere om Vejled.nu>