Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Billede
Gruppe af personer med forskellige uddannelser indenfor SEVU's område

Social- og sundhedsuddannelserne er blevet fagligt styrket

Evaluering af social- og sundhedsuddannelserne - kvadratisk forside


Det faglige niveau på de to social- og sundhedsuddannelser er steget, og uddannelserne matcher i høj grad arbejdsmarkedets behov. Sådan lyder konklusionen i en ny evaluering af uddannelserne.

Opgaven med at pleje vores ældre og syge er en af de vigtigste velfærdsopgaver og den bliver mere og mere kompleks ikke mindst, fordi vi lever længere, samtidig med, at ældres sygdomsforløb bliver mere komplicerede.

Det er en opgave, som skal håndteres i både den kommunale og regionale sundhedssektor, og derfor er det vigtigere end nogensinde, at de medarbejdere, der uddannes til at arbejde med opgaven, også har de rette kompetencer og høje faglighed. Og en ny evaluering, som konsulenthuset Rambøll har lavet for KL, Danske Regioner og FOA, viser nu, at det er tilfældet.

Læs flere konklusioner og dyk ned i hele evalueringen.

 

Mikkel Iversholt og Patricia Chanette Lawaetz (SOSU H) - Region H

Finalister til DM i SOSU er fundet

Torsdag d. 13. januar var der regionale mesterskaber i SOSU Skills, hvor de 10 deltagere, der skal deltage i DM i SOSU, blev fundet.

fevu logo kvadratisk

AMU: Nedlagte uddannelser og uddannelser på vej

En række AMU-uddannelser er blevet nedlagt i efteråret 2021, mens der også er en række nye uddannelser på vej i 2022.
FUE FUHA Nyhed

FUE- og FUHA-projekter finansieret af trepartsmidler på vej

Et FUE-projekt skal afdække dansksproglige udfordringer under uddannelse, mens begge udvalg igangsætter projekter, som skal aktivere læresteder - både inaktive og nye.

SEVU er Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Vi understøtter fire faglige udvalg og nævn for uddannelser, der alle er med til at sikre professionel pleje og omsorg i det danske velfærdssamfund.

I de faglige udvalg er der repræsentanter fra  FOA, 3F, SL, Kost og Ernæringsforbundet, BUPL, Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner.

SEVU arbejder også sammen med de lokale uddannelsesudvalg (LUU), uddannelsesinstitutioner, Børne- og Undervisningsministeriet og andre relevante aktører.