Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser
Billede
Gruppe af personer med forskellige uddannelser indenfor SEVU's område

SEVU er Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Vi understøtter fire faglige udvalg og nævn for uddannelser, der alle er med til at sikre professionel pleje og omsorg i det danske velfærdssamfund.

I de faglige udvalg er der repræsentanter fra  FOA, 3F, SL, Kost og Ernæringsforbundet, TL, BUPL, Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner.

SEVU arbejder også sammen med de lokale uddannelsesudvalg (LUU), uddannelsesinstitutioner, Børne- og Undervisningsministeriet og andre relevante aktører.

Nyheder fra SEVU

Social- og sundhedsassistent på hospital går med patient på en gang

Ny analyse viser, at social- og sundheds-assistenternes kompetencer på regionale arbejds-pladser er gode

Analyserapporten viser, at social- og sundhedsassistenternes kompetencer overordnet vurderes som gode og mindst på niveau med den forrige evaluering fra 2021.
Forside til litteraturgennemgang af eksisterende viden om frafald på SOSU-uddannelserne

Ny litteraturgennemgang af eksisterende viden om frafald på social- og sundheds-uddannelserne

Gennemgangen er en del af en større undersøgelse af indsatser, der kan øge gennemførelsen og reducere frafaldet på social- og sundhedsuddannelsernes hovedforløb.
Præsentation til konference

FUHA-temadag blev en stor succes

42 deltagere fra oplæringsvirksomheder var samlet i Odense til en temadag, som bød på spændende oplæg og faglige diskussioner om blandt andet rekruttering, gennemførsel og frafald på uddannelsen.