Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Billede
Gruppe af personer med forskellige uddannelser indenfor SEVU's område

Josefine Forslund - vinder af DM i SOSU 2022

Årets vinder af DM i SOSU Skills 2022

I dag blev konkurrencen om at blive Danmarks bedste social- og sundhedsassistentelev afgjort. Vinderen blev Josefine Jane Forslund fra ZBC, der er elev i Vordingborg Kommune.
Nye uddannelsesbekendtgørelser FEVU FUE FUHA

Nye uddannelses-bekendtgørelser på SEVU's område

Der er kommet nye uddannelsesbekendtgørelser for ernæringsassistent-, hospitalsteknisk assistent-, social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælperuddannelsen.
Audiologiassistent høreprøve

Nyt informationsmateriale til arbejdsgivere om hospitalstekniske assistentelever

Informationsmaterialet skal bl.a. motivere ikke-godkendte virksomheder til at blive godkendt og til at ansætte elever. Materialet er finansieret af trepartsmidler.

Social- og sundhedsuddannelserne er blevet fagligt styrket


Det faglige niveau på de to social- og sundhedsuddannelser er steget, og uddannelserne matcher i høj grad arbejdsmarkedets behov. Sådan lyder konklusionen i en ny evaluering af uddannelserne.

Opgaven med at pleje vores ældre og syge er en af de vigtigste velfærdsopgaver og den bliver mere og mere kompleks ikke mindst, fordi vi lever længere, samtidig med, at ældres sygdomsforløb bliver mere komplicerede.

Det er en opgave, som skal håndteres i både den kommunale og regionale sundhedssektor, og derfor er det vigtigere end nogensinde, at de medarbejdere, der uddannes til at arbejde med opgaven, også har de rette kompetencer og høje faglighed. Og en ny evaluering, som konsulenthuset Rambøll har lavet for KL, Danske Regioner og FOA, viser nu, at det er tilfældet.

Læs flere konklusioner og dyk ned i hele evalueringen.

 

SEVU er Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Vi understøtter fire faglige udvalg og nævn for uddannelser, der alle er med til at sikre professionel pleje og omsorg i det danske velfærdssamfund.

I de faglige udvalg er der repræsentanter fra  FOA, 3F, SL, Kost og Ernæringsforbundet, BUPL, Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner.

SEVU arbejder også sammen med de lokale uddannelsesudvalg (LUU), uddannelsesinstitutioner, Børne- og Undervisningsministeriet og andre relevante aktører.