Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser
Billede
Gruppe af personer med forskellige uddannelser indenfor SEVU's område

SEVU er Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Vi understøtter fire faglige udvalg og nævn - FEVU, FUE, FUHA, PUN - for uddannelser, der alle er med til at sikre professionel pleje og omsorg i det danske velfærdssamfund.

Nyheder fra SEVU

Wordcloud nyhed

Opsamling fra stort fælles SOSU-Topmøde - dyk ned i cases og pointer fra dagens oplæg

I slutningen af maj var der SOSU-Topmøde i Odense. Parterne i FEVU havde sammen med Danske SOSU-skoler inviteret de centrale aktører omkring social- og sundhedsuddannelserne til SOSU-Topmøde
Uddannelsesordning for PAU

Uddannelsesordninger på pædagogisk assistent, social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper er nu godkendt

STUK har nu godkendt de nye uddannelsesordninger på FEVU’s uddannelser efter udstedelsen af nye uddannelsesbekendtgørelser.
Graf, der viser antal indgåede uddannelsesaftaler på FEVU's område i q1 2024

Fortsat fremgang i indgåede uddannelsesaftaler på FEVU’s tre uddannelser i første kvartal af 2024

Antallet af elever på FEVU’s tre uddannelser fortsætter med at stige i 2024. Det viser de nyeste tal fra Børne- og Undervisningsministeriet, der dækker årets første tre måneder.
Vis flere