Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser
Gruppe af personer med forskellige uddannelser indenfor SEVU's område

SEVU er Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Vi understøtter fire faglige udvalg og nævn for uddannelser, der alle er med til at sikre professionel pleje og omsorg i det danske velfærdssamfund.

I de faglige udvalg er der repræsentanter fra  FOA, 3F, SL, Kost og Ernæringsforbundet, TL, BUPL, Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner.

SEVU arbejder også sammen med de lokale uddannelsesudvalg (LUU), uddannelsesinstitutioner, Børne- og Undervisningsministeriet og andre relevante aktører.

Nyheder fra SEVU

Ernæringsassistentelev steger grøntsager ved komfur

Stor stigning i antal opnåede uddannelsesaftaler for ernæringsassistentelever på grundforløb 2

Andelen af ernæringsassistentelever, som ved afslutning af grundforløb 2 havde opnået en uddannelsesaftale, steg fra 35,9 % i 2021 til 56,5 % i 2022. Uddannelsen er dermed blandt de 15 erhvervsuddannelser med den største stigning.
Plakat med oplæringsmål SOSU-hjælper

Plakater med oplæringsmål for social- og sundhedsuddannelserne er opdateret

Plakaterne giver et overblik over de oplæringsmål, som eleverne på social- og sundhedshjælper- og social- og sundhedsassistentuddannelserne skal arbejde med i deres oplæringsperioder. Oplæringsmålene er fastlagt af det faglige udvalg FEVU.
Nationalt rammepapir marts om SSA'er 2023

Mere samarbejde mellem skoler og oplæringssteder skal sikre, at flere elever gennemfører uddannelsen til social- og sundhedsassistent

Parterne bag FEVU - Danske Regioner, FOA, KL – har sammen med Danske SOSU-Skoler og Børne- og Undervisningsministeriet udarbejdet et rammepapir, som skaber fælles afsæt for, at flere elever gennemfører social- og sundhedsassistentsuddannelsen.

Digital platform til oplæringsvejledning – Vejled.nu

 

Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser (FEVU) har fået udviklet en digital platform til oplæringsvejledning. Den digitale platform findes på www.vejled.nu og skaber et udvidet vejledningsrum, hvor elev og oplæringsvejleder kan have en virtuel dialog med udgangspunkt i elevens læring i oplæringen.

Læs mere om Vejled.nu>