Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Billede
Gruppe af personer med forskellige uddannelser indenfor SEVU's område

Nye uddannelsesbekendtgørelser FEVU FUE FUHA

Alle uddannelsesordninger er nu godkendt

Uddannelsesordningerne på ernæringsassistent, hospitalsteknisk assistent, pædagogisk assistent, social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent er nu godkendt.

Sproglige kompetencer - oversigt over uddannelsestilbud for tosprogede

Ny kortlægning af sproglige kompetencer og oversigt over uddannelsestilbud for tosprogede

Kortlægningen viser, at antallet af elever med sproglige vanskeligheder ved indgangen til en uddannelse på en social- og sundhedsskole er blevet større i løbet af perioden 2016-2021.

vejled.nu logo til nyhed

Vejled.nu - ny, digital platform til oplæringsvejledning på FEVU's område

FEVU og eVidencenter har udviklet en gratis vejledningsplatform til at understøtte oplæringsvejledningen på social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse. Der holdes to webinarer til august.

Social- og sundhedsuddannelserne er blevet fagligt styrket


Det faglige niveau på de to social- og sundhedsuddannelser er steget, og uddannelserne matcher i høj grad arbejdsmarkedets behov. Sådan lyder konklusionen i en ny evaluering af uddannelserne.

Opgaven med at pleje vores ældre og syge er en af de vigtigste velfærdsopgaver og den bliver mere og mere kompleks ikke mindst, fordi vi lever længere, samtidig med, at ældres sygdomsforløb bliver mere komplicerede.

Det er en opgave, som skal håndteres i både den kommunale og regionale sundhedssektor, og derfor er det vigtigere end nogensinde, at de medarbejdere, der uddannes til at arbejde med opgaven, også har de rette kompetencer og høje faglighed. Og en ny evaluering, som konsulenthuset Rambøll har lavet for KL, Danske Regioner og FOA, viser nu, at det er tilfældet.

Læs flere konklusioner og dyk ned i hele evalueringen.

 

SEVU er Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Vi understøtter fire faglige udvalg og nævn for uddannelser, der alle er med til at sikre professionel pleje og omsorg i det danske velfærdssamfund.

I de faglige udvalg er der repræsentanter fra  FOA, 3F, SL, Kost og Ernæringsforbundet, BUPL, Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner.

SEVU arbejder også sammen med de lokale uddannelsesudvalg (LUU), uddannelsesinstitutioner, Børne- og Undervisningsministeriet og andre relevante aktører.