Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser
Billede
Gruppe af personer med forskellige uddannelser indenfor SEVU's område

SEVU er Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Vi understøtter fire faglige udvalg og nævn for uddannelser, der alle er med til at sikre professionel pleje og omsorg i det danske velfærdssamfund.

I de faglige udvalg er der repræsentanter fra  FOA, 3F, SL, Kost og Ernæringsforbundet, TL, BUPL, Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner.

SEVU arbejder også sammen med de lokale uddannelsesudvalg (LUU), uddannelsesinstitutioner, Børne- og Undervisningsministeriet og andre relevante aktører.

Nyheder fra SEVU

Graf som viser ernæringsassistenters beskæftigelse 2016-2021

Beskæftigelsen for ernæringsassistenter er stigende

Arbejdsmarkedet efterspørger faglærte ernæringsassistenter. Efterspørgslen efter ernæringsassistenter viser sig allerede nu på flere områder. Beskæftigelsesfrekvensen for nyuddannede ernæringsassistenter er steget fra 63 % i 2016 til 78 % i 2021.
Social- og sundhedsassistent på hospital går med patient på en gang

Ny analyse viser, at social- og sundheds-assistenternes kompetencer på regionale arbejds-pladser er gode

Analyserapporten viser, at social- og sundhedsassistenternes kompetencer overordnet vurderes som gode og mindst på niveau med den forrige evaluering fra 2021.
Forside til litteraturgennemgang af eksisterende viden om frafald på SOSU-uddannelserne

Ny litteraturgennemgang af eksisterende viden om frafald på social- og sundheds-uddannelserne

Gennemgangen er en del af en større undersøgelse af indsatser, der kan øge gennemførelsen og reducere frafaldet på social- og sundhedsuddannelsernes hovedforløb.