Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Billede
Gruppe af personer med forskellige uddannelser indenfor SEVU's område

Social- og sundhedsuddannelserne er blevet fagligt styrket

Evaluering af social- og sundhedsuddannelserne - kvadratisk forside


Det faglige niveau på de to social- og sundhedsuddannelser er steget, og uddannelserne matcher i høj grad arbejdsmarkedets behov. Sådan lyder konklusionen i en ny evaluering af uddannelserne.

Opgaven med at pleje vores ældre og syge er en af de vigtigste velfærdsopgaver og den bliver mere og mere kompleks ikke mindst, fordi vi lever længere, samtidig med, at ældres sygdomsforløb bliver mere komplicerede.

Det er en opgave, som skal håndteres i både den kommunale og regionale sundhedssektor, og derfor er det vigtigere end nogensinde, at de medarbejdere, der uddannes til at arbejde med opgaven, også har de rette kompetencer og høje faglighed. Og en ny evaluering, som konsulenthuset Rambøll har lavet for KL, Danske Regioner og FOA, viser nu, at det er tilfældet.

Læs flere konklusioner og dyk ned i hele evalueringen.

 

FUE Guldmedaljearrangement

Guldmedaljer til ernæringsassistenter

D. 22. september 2021 holdt FUE sit årlige guldmedaljearrangement, hvor der uddeles medaljer til ernæringsassistenter, som har afsluttet deres uddannelse med et særligt flot resultat.

Vinderne af DM i SOSU 2020

Nye rekrutteringsfilm til DM i Skills

SkillsDenmark har fået produceret to film til rekruttering af elever og lærlinge til DM i Skills. Den ene indeholder bl.a. interview med vinderne af DM i SOSU 2020 og er velegnet til rekruttering af social- og sundhedsassistentelever til konkurrencerne.
fevu logo kvadratisk

AMU: Nedlagte uddannelser og uddannelser på vej

En række AMU-uddannelser er blevet nedlagt pr. 30. juni 2021, mens der også er en række nye uddannelser på vej. Se en liste her.

SEVU er Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Vi understøtter fire faglige udvalg og nævn for uddannelser, der alle er med til at sikre professionel pleje og omsorg i det danske velfærdssamfund.

I de faglige udvalg er der repræsentanter fra  FOA, 3F, SL, Kost og Ernæringsforbundet, BUPL, Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner.

SEVU arbejder også sammen med de lokale uddannelsesudvalg (LUU), uddannelsesinstitutioner, Børne- og Undervisningsministeriet og andre relevante aktører.