Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Billede
Gruppe af personer med forskellige uddannelser indenfor SEVU's område

SEVU er Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Vi understøtter fire faglige udvalg og nævn for uddannelser, der alle er med til at sikre professionel pleje og omsorg i det danske velfærdssamfund.

I de faglige udvalg er der repræsentanter fra  FOA, 3F, SL, Kost og Ernæringsforbundet, BUPL, Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner.

SEVU arbejder også sammen med de lokale uddannelsesudvalg (LUU), uddannelsesinstitutioner, Børne- og Undervisningsministeriet og andre relevante aktører.

Ny analyse af nylediges uddannelsespotentiale fører til nyt vejledningsmateriale

Nyledige-analyse-forside-kvadrat


COVID-19-pandemien har haft effekter på ledighedstallene gennem hele 2020 og påvirker fortsat arbejdsmarkedet i 2021. FEVU forventer, at nogle af disse ledige kan se selv sig selv inden for social- og sundhedsområdet.

FEVU har derfor gennemført en analyse, som belyser, hvor der er potentiale for, at nyledige vælger et job på social- og sundhedsområdet. Analysen afdækker mulige tiltag for at øge rekrutteringen til social- og sundhedsområdet.

Læs mere om analysen og se de nye vejlednings- og inspirationsmaterialer