Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Billede
Gruppe af personer med forskellige uddannelser indenfor SEVU's område

SEVU er Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Vi understøtter fire faglige udvalg og nævn for uddannelser, der alle er med til at sikre professionel pleje og omsorg i det danske velfærdssamfund.

I de faglige udvalg er der repræsentanter fra  FOA, 3F, SL, Kost og Ernæringsforbundet, TL, BUPL, Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner.

SEVU arbejder også sammen med de lokale uddannelsesudvalg (LUU), uddannelsesinstitutioner, Børne- og Undervisningsministeriet og andre relevante aktører.

DM i SOSU-Skills 2023

Læs mere om konkurrencerne>

 

Stigende frafald FUE

FUE har øget opmærksomhed på det stigende frafald på ernæringsassistent-uddannelsen

Frafaldet på ernæringsassistentuddannelsen mellem grundforløb 2 og hovedforløb er steget markant fra 20 % i 2020 til 30 % i 2021. Det viser FUE’s datarapport fra september 2022.
Ressourcepersoner til EuroSkills

Fire ressourcepersoner til EuroSkills er nu udpeget

Fire nøglepersoner, der er vigtige for forberedelserne og udførslen af social- og sundhedsuddannelsens deltagelse ved EuroSkills 2023 og 2025, er nu blevet udpeget.
Social- og sundhedsassistent indstiller teknisk udstyr på akutmodtagelsesafdeling

Mål om uddannelsesaftaler opnået på social- og sundhedsuddannelserne

Over 80 % af eleverne på social- og sundhedsuddannelserne har en uddannelsesaftale, når de afslutter grundforløb 2. Dermed er målet fra "Trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar" nået.

Digital platform til oplæringsvejledning – Vejled.nu

 

Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser (FEVU) har fået udviklet en digital platform til oplæringsvejledning. Den digitale platform findes på www.vejled.nu og skaber et udvidet vejledningsrum, hvor elev og oplæringsvejleder kan have en virtuel dialog med udgangspunkt i elevens læring i oplæringen.

Læs mere om Vejled.nu>