Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser
Gruppe af personer med forskellige uddannelser indenfor SEVU's område

SEVU er Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Vi understøtter fire faglige udvalg og nævn for uddannelser, der alle er med til at sikre professionel pleje og omsorg i det danske velfærdssamfund.

I de faglige udvalg er der repræsentanter fra  FOA, 3F, SL, Kost og Ernæringsforbundet, TL, BUPL, Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner.

SEVU arbejder også sammen med de lokale uddannelsesudvalg (LUU), uddannelsesinstitutioner, Børne- og Undervisningsministeriet og andre relevante aktører.

Nyheder fra SEVU

Yngre kvinde i storkøkken hælder grøntsager ned i en pande

FUE-webinar: Værktøjer til flere og holdbare uddannelsesaftaler

Nu kan du se webinaret fra d. 6. september, hvor der præsenteres værktøjer og koncepter til at styrke indgåelse af uddannelsesaftaler. Webinaret er baseret på et projekt, som Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen (FUE) har gennemført.

fevu-parter og danske sosu-skoler logo-collage

Stort frafaldsprojekt skal øge gennemførslen på social- og sundhedsuddannelserne

Parterne bag FEVU - Danske Regioner, FOA, KL - er sammen med Danske SOSU-skoler blevet enige om at igangsætte et fælles initiativ, der skal bidrage til at øge gennemførelsen og reducere frafaldet på social- og sundhedsuddannelserne.
Pædagogisk assistent snakker med børn ved bord

Institutionsfordelte kvoter for grundforløb 2 på den pædagogiske assistentuddannelse i 2024

BUVM træffer årligt beslutning om, hvilke erhvervsuddannelser der dimensioneres, og hvordan uddannelsens kvote fordeles på institutionerne. Den pædagogiske assistentuddannelse dimensioneres i 2024 til en kvote på grundforløbet på 1412 elever.