Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Billede
Gruppe af personer med forskellige uddannelser indenfor SEVU's område

Pædagogisk assistent i børnehave

Den pædagogiske assistentuddannelse fylder 25 år

Den pædagogiske assistentuddannelse har i 2022 eksisteret i 25 år, og på den baggrund har Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser (FEVU) lavet et oprids af uddannelsens udvikling fra 1997 til i dag.
anvendelse af VFU forside til nyhed

Virksomhedsforlagt undervisning er udbredt og forebygger praksischok

Samtlige danske social- og sundhedsskoler anvender på forskellig vis virksomhedsforlagt undervisning på grundforløb 2 for social- og sundhedsassistenter og for social- og sundhedshjælpere. Det viser en analyse, som SEVU har lavet for FEVU.
Mikkel Iversholt og Patricia Chanette Lawaetz (SOSU H) - Region H

Finalister til DM i SOSU er fundet

Torsdag d. 13. januar var der regionale mesterskaber i SOSU Skills, hvor de 10 deltagere, der skal deltage i DM i SOSU, blev fundet.

Social- og sundhedsuddannelserne er blevet fagligt styrket


Det faglige niveau på de to social- og sundhedsuddannelser er steget, og uddannelserne matcher i høj grad arbejdsmarkedets behov. Sådan lyder konklusionen i en ny evaluering af uddannelserne.

Opgaven med at pleje vores ældre og syge er en af de vigtigste velfærdsopgaver og den bliver mere og mere kompleks ikke mindst, fordi vi lever længere, samtidig med, at ældres sygdomsforløb bliver mere komplicerede.

Det er en opgave, som skal håndteres i både den kommunale og regionale sundhedssektor, og derfor er det vigtigere end nogensinde, at de medarbejdere, der uddannes til at arbejde med opgaven, også har de rette kompetencer og høje faglighed. Og en ny evaluering, som konsulenthuset Rambøll har lavet for KL, Danske Regioner og FOA, viser nu, at det er tilfældet.

Læs flere konklusioner og dyk ned i hele evalueringen.

 

SEVU er Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Vi understøtter fire faglige udvalg og nævn for uddannelser, der alle er med til at sikre professionel pleje og omsorg i det danske velfærdssamfund.

I de faglige udvalg er der repræsentanter fra  FOA, 3F, SL, Kost og Ernæringsforbundet, BUPL, Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner.

SEVU arbejder også sammen med de lokale uddannelsesudvalg (LUU), uddannelsesinstitutioner, Børne- og Undervisningsministeriet og andre relevante aktører.