Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Billede
Gruppe af personer med forskellige uddannelser indenfor SEVU's område

SEVU er Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Vi understøtter fire faglige udvalg og nævn for uddannelser, der alle er med til at sikre professionel pleje og omsorg i det danske velfærdssamfund.

I de faglige udvalg er der repræsentanter fra  FOA, 3F, SL, Kost og Ernæringsforbundet, TL, BUPL, Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner.

SEVU arbejder også sammen med de lokale uddannelsesudvalg (LUU), uddannelsesinstitutioner, Børne- og Undervisningsministeriet og andre relevante aktører.

Pædagogisk assistent maler med barn

Flere pædagogisk assistentelever indgår en uddannelsesaftale inden afslutning af grundforløb 2

Det viser de nyeste tal fra Børne- og Undervisningsministeriet, som er samlet i den seneste data-rapport fra FEVU. I opgørelsen for de første syv måneder af 2022 har 69 % af eleverne indgået aftale. Det er en stigning på over 40 % i forhold til 2020.
Københavns Kommune tal om kultur folder forside

Sprogindsats i Københavns Kommune øger elevernes gennemførselsprocent

I Københavns Kommune er det hver femte elev, der har så store udfordringer med det danske sprog, at de har svært ved at gennemføre deres praktikuddannelse. Derfor satte kommunen sidste år et stort sprogstøtteprojekt i gang. Og resultaterne har været gode.
Dommer til SOSU-SKills

SEVU søger to medarbejdere til EuroSkills

Til at understøtte arbejdet med EuroSkills i Polen i 2023 og i Herning i 2025 søger SEVU to medarbejdere - en landstræner og en dommer - til at varetage opgaver relateret til konkurrencerne.

Obs. Der er lukket for ansøgninger.

Digital platform til oplæringsvejledning – Vejled.nu

 

Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser (FEVU) har fået udviklet en digital platform til oplæringsvejledning. Den digitale platform findes på www.vejled.nu og skaber et udvidet vejledningsrum, hvor elev og oplæringsvejleder kan have en virtuel dialog med udgangspunkt i elevens læring i oplæringen.

Læs mere om Vejled.nu>