Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Billede
Gruppe af personer med forskellige uddannelser indenfor SEVU's område

SEVU er Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Vi understøtter fire faglige udvalg og nævn for uddannelser, der alle er med til at sikre professionel pleje og omsorg i det danske velfærdssamfund.

I de faglige udvalg er der repræsentanter fra  FOA, 3F, SL, Kost og Ernæringsforbundet, BUPL, Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner.

SEVU arbejder også sammen med de lokale uddannelsesudvalg (LUU), uddannelsesinstitutioner, Børne- og Undervisningsministeriet og andre relevante aktører.

vejled.nu logo til nyhed

Vejled.nu - ny, digital platform til oplæringsvejledning på FEVU's område

FEVU og eVidencenter har udviklet en gratis vejledningsplatform til at understøtte oplæringsvejledningen på social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse. Der holdes to webinarer til august.
Nyhed FEVU materialepakker

Materialepakker om uddannelsesændringer for FEVU's uddannelser

Til brug for implementering af de nye mål på FEVU's uddannelser er der lavet en række materialepakker, som tydeliggør ændringerne.
Josefine Forslund - vinder af DM i SOSU 2022

Årets vinder af DM i SOSU Skills 2022

I dag blev konkurrencen om at blive Danmarks bedste social- og sundhedsassistentelev afgjort. Vinderen blev Josefine Jane Forslund fra ZBC, der er elev i Vordingborg Kommune.

Digital platform til oplæringsvejledning – Vejled.nu

 

Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser (FEVU) har fået udviklet en digital platform til oplæringsvejledning. Den digitale platform findes på www.vejled.nu og skaber et udvidet vejledningsrum, hvor elev og oplæringsvejleder kan have en virtuel dialog med udgangspunkt i elevens læring i oplæringen.

Læs mere om Vejled.nu>