Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser
Billede
Gruppe af personer med forskellige uddannelser indenfor SEVU's område

For censorer

Klik på et link nedenfor for at komme til censorvejledning, honorarblanket m.v., der hører til den uddannelse, som du skal være/har været censor for.

Censor ved faglige prøver i erhvervsuddannelserne

God praksis ved bedømmelse – råd til censorer ved prøver (pdf)
Børne- og Undervisningsministeriet. 28 sider