Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

FEVU-uddannelse

Om FEVU

Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser (FEVU) er en sammenlægning af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent- og social- og sundhedsuddannelserne (PASS), og efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og sundhedsområdet (EPOS). 
De to udvalg er sammenlagt i juni 2020 i Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser (FEVU). 

Udvalgets arbejde

Fællesudvalget for erhvervsrettede velfærdsuddannelser (FEVU) har det faglige ansvar for udvikling af uddannelserne, så de matcher arbejdsmarkedets behov. Det betyder, at udvalget fastsætter følgende i forhold til FEVUs uddannelser:

  • Fastsætter uddannelsesordninger og bestemmer varighed, struktur og kompetencemål for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelserne.
  • Varetager og udvikler uddannelsernes indhold, herunder retningslinjer for oplæringsophold og afsluttende prøve.
  • Godkender oplæringsvirksomheder og arbejder for gode uddannelsesmæssige forhold i oplæringsvirksomhederne.
  • Følger udviklingsmulighederne for udvalgets område og tager initiativ til revision af uddannelserne.
  • Samarbejder med det lokale uddannelsesudvalg om opgaverne.

FEVU har desuden ansvaret for udbuddet af efteruddannelse til jobområderne, og afdækker derfor social- og sundhedsmedarbejderes og pædagogiske assistenters behov for efteruddannelse. På den baggrund og med afsæt i loven om arbejdsmarkedsuddannelser varetager FEVU udvikling af uddannelsesmål og prøver til arbejdsmarkedsuddannelserne.

FEVU udvikler endvidere arbejdsmarkedsuddannelser målrettet ledige og brancheskiftere, der søger job på området. 

Medlemmer af FEVU

Navn Titel Rolle Organisation
Line Folke Specialkonsulent Formand KL
Vinni Jakobsen Sektornæstformand Næstformand FOA
Bettina Vejen Vig Uddannelseskonsulent Medlem 3F
Catrine Granzow Holm Konsulent Medlem KL
Malene Ricken Specialkonsulent Medlem Danske Regioner
Kim Henriksen Sektorformand Medlem FOA
Tanja Nielsen Sektorformand Medlem FOA
Morten Kamp Thomsen Seniorkonsulent Medlem Danske Regioner
Ellen Kjær Uddannelsespolitisk konsulent Medlem FOA
Steffen Nyhus Haurum Konsulent Medlem KL
Anne-Dorthe Sørensen Specialkonsulent Suppleant KL
Christina Bank Fællestillidsrepræsentant, OUH Suppleant FOA
Cecilie Frühstück Uddannelsespolitisk konsulent Suppleant FOA
Rikke Engelbrecht Andersen Uddannelseskonsulent Suppleant Danske Regioner
Vakant Suppleant KL
Vakant Suppleant KL
Vakant Suppleant FOA

Medlemmer af underudvalget for det pædagogiske område

Navn Titel Rolle Organisation
Cecilie Frühstück Uddannelsespolitisk konsulent Formand FOA
Ann-Britt Wetche Socialdirektør Medlem Danske Regioner
Bettina Vejen Vig Uddannelseskonsulent Medlem 3F
Steffen Nyhus Haurum Konsulent Medlem KL
Tine Maj Holm Arbejdsmiljøkonsulent Suppleant Socialpædagogernes Landsforbund
Casper Arnsbo Poulsen International professionskonsulent Suppleant BUPL
Marieke Johanna Klauder Sandvad Konsulent Suppleant Danske Regioner
Vakant Medlem KL
Vakant Medlem FOA
Vakant Suppleant KL

Udvalgets struktur

Udvalget har et formandskab, der mødes 6 gange årligt.

Udvalget har nedsat et underudvalg, Underudvalget for det Pædagogiske område (UUPÆD), som udvikler arbejdsmarkedsuddannelser til det pædagogiske område. Udvalget er paritetisk sammensat af repræsentanter fra arbejdsgiverside: KL og Danske Regioner og fra arbejdstagerside: FOA, 3F, SL og BUPL.

Møder

FEVU udvalget mødes fire gange om året på følgende datoer:

  • 8. marts 2023
  • 10. maj 2023
  • 12. september 2023
  • 29. november 2023

Kontakt

Fællesudvalget for Erhvervsrettede  Velfærdsuddannelser
3817 8290
Anne Hammer Thamdrup