Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

FEVU-uddannelse

Om FEVU

Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser (FEVU) er en sammenlægning af det faglige udvalg for pædagogisk assistent- og social- og sundhedsuddannelserne (PASS), og efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet (EPOS). 
De to udvalg er sammenlagt i juni 2020 i Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser (FEVU). 

Udvalgets arbejde

Fællesudvalget for erhvervsrettede velfærdsuddannelser (FEVU) har det faglige ansvar for udvikling af uddannelserne, så de matcher arbejdsmarkedets behov. Det betyder, at udvalget fastsætter følgende i forhold til FEVUs uddannelser:

  • Fastsætter uddannelsesordninger og bestemmer varighed, struktur og kompetencemål for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelserne
  • Varetager og udvikler uddannelsens indhold, herunder retningslinjer for praktikophold og afsluttende prøve.
  • Godkender praktikvirksomheder og arbejder for gode uddannelsesmæssige forhold i praktikvirksomhederne.
  • Følger udviklingsmulighederne for udvalgets område og tager initiativ til revision af uddannelserne.
  • Samarbejder med det lokale uddannelsesudvalg om opgaverne.

FEVU har desuden ansvaret for udbuddet af efteruddannelse til jobområderne, og afdækker derfor social- og sundhedsmedarbejderes og pædagogiske assistenters behov for efteruddannelse. På den baggrund og med afsæt i loven om arbejdsmarkedsuddannelser varetager FEVU udvikling af uddannelsesmål og prøver til arbejdsmarkedsuddannelserne.

FEVU udvikler endvidere arbejdsmarkedsuddannelser målrettet ledige og brancheskiftere, der søger job på området. 

Medlemmer af FEVU

Navn Titel Funktion Organisation
Vinni Jakobsen Sektornæstformand Formand FOA
Ursula Dybmose Konsulent Næstformand KL
Bettina Vejen Vig Uddannelseskonsulent Medlem 3F
Catrine Granzow Holm Konsulent Medlem KL
Mette Berg Chefkonsulent Medlem KL
Kim Henriksen Sektorformand Medlem FOA
Morten Kamp Thomsen Seniorkonsulent Medlem Danske Regioner
Lotte Meilstrup Konsulent Medlem FOA
Tanja Nielsen Sektorformand Medlem FOA
Tine Hald Chefkonsulent Medlem Danske Regioner
Joan Lindskov Sektornæstformand Suppleant FOA
Anne-Dorthe Sørensen Specialkonsulent Suppleant KL
Bente Gjørup Chef, Region Midtjylland Suppleant Danske Regioner
Christina Bank Fællestillidsrepræsentant, OUH Suppleant FOA
Michael Haas Forhandlingssekretær Suppleant 3F
Gry Søegaard Konsulent Suppleant FOA
Vakant Suppleant KL
Vakant Suppleant KL

Medlemmer af underudvalget for det pædagogiske område

Navn Titel Funktion Organisation
Joan Lindskov Sektornæstformand Formand FOA
Mette Berg Chefkonsulent Medlem KL
Ann-Britt Wetche Socialdirektør Medlem Danske Regioner
Bettina Vejen Vig Uddannelseskonsulent Medlem 3F
Gry Søegaard Konsulent Medlem FOA
Christine Brylle Konsulent Suppleant Danske Regioner
Karen Boldt Aagaard International professionskonsulent Suppleant BUPL
Tine Maj Holm Arbejdsmiljøkonsulent Suppleant Socialpædagogernes Landsforbund

Udvalgets struktur

Udvalget har et formandskab, der mødes 6-8 gange årligt.

Udvalget har nedsat et underudvalg, Underudvalget for det Pædagogiske område (UUPÆD), som udvikler arbejdsmarkedsuddannelser til det pædagogiske område. Udvalget er paritetisk sammensat af repræsentanter fra arbejdsgiverside: KL og Danske Regioner og fra arbejdstagerside: FOA, 3F, SL og BUPL.

Møder

FEVU mødes fire gange om året på følgende datoer:

  • 25. februar 2021
  • 4. maj 2021
  • 14. september 2021
  • 16. november 2021

Kontakt

Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser
3817 8290
Vesterbrogade 6D, 4.1620 København V