Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

FEVU-uddannelse

Om FEVU

Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser (FEVU) er en sammenlægning af det faglige udvalg for pædagogisk assistent- og social- og sundhedsuddannelserne (PASS), og efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet (EPOS). 
De to udvalg er sammenlagt i juni 2020 i Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser (FEVU). 

Udvalgets arbejde

Fællesudvalget for erhvervsrettede velfærdsuddannelser (FEVU) har det faglige ansvar for udvikling af uddannelserne, så de matcher arbejdsmarkedets behov. Det betyder, at udvalget fastsætter følgende i forhold til FEVUs uddannelser:

  • Fastsætter uddannelsesordninger og bestemmer varighed, struktur og kompetencemål for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelserne
  • Varetager og udvikler uddannelsens indhold, herunder retningslinjer for oplæringsophold og afsluttende prøve.
  • Godkender oplæringsvirksomheder og arbejder for gode uddannelsesmæssige forhold i oplæringsvirksomhederne.
  • Følger udviklingsmulighederne for udvalgets område og tager initiativ til revision af uddannelserne.
  • Samarbejder med det lokale uddannelsesudvalg om opgaverne.

FEVU har desuden ansvaret for udbuddet af efteruddannelse til jobområderne, og afdækker derfor social- og sundhedsmedarbejderes og pædagogiske assistenters behov for efteruddannelse. På den baggrund og med afsæt i loven om arbejdsmarkedsuddannelser varetager FEVU udvikling af uddannelsesmål og prøver til arbejdsmarkedsuddannelserne.

FEVU udvikler endvidere arbejdsmarkedsuddannelser målrettet ledige og brancheskiftere, der søger job på området. 

Medlemmer af FEVU

Navn Title Rolle Organisation
Line Folke Specialkonsulent Formand KL
Vinni Jakobsen Sektornæstformand Næstformand FOA
Bettina Vejen Vig Uddannelseskonsulent Medlem 3F
Astrid Line Kristensen Konsulent Medlem KL
Mette Berg Chefkonsulent Medlem KL
Malene Ricken Specialkonsulent Medlem Danske Regioner
Kim Henriksen Sektorformand Medlem FOA
Tanja Nielsen Sektorformand Medlem FOA
Morten Kamp Thomsen Seniorkonsulent Medlem Danske Regioner
Ellen Kjær Uddannelseskonsulent Medlem FOA
Joan Lindskov Sektornæstformand Suppleant FOA
Anne-Dorthe Sørensen Specialkonsulent Suppleant KL
Bente Gjørup Chef, Region Midtjylland Suppleant Danske Regioner
Christina Bank Fællestillidsrepræsentant, OUH Suppleant FOA
Cecilie Frühstück Uddannelsespolitisk konsulent Suppleant FOA
Vakant Suppleant KL
Vakant Suppleant KL

Medlemmer af underudvalget for det pædagogiske område

Navn Title Rolle Organisation
Joan Lindskov Sektornæstformand Formand FOA
Mette Berg Chefkonsulent Næstformand KL
Ann-Britt Wetche Socialdirektør Medlem Danske Regioner
Bettina Vejen Vig Uddannelseskonsulent Medlem 3F
Marieke Johanna Klauder Sandvad Konsulent Suppleant Danske Regioner
Casper Arnsbo Poulsen International professionskonsulent Suppleant BUPL
Tine Maj Holm Arbejdsmiljøkonsulent Suppleant Socialpædagogernes Landsforbund
Cecilie Frühstück Uddannelsespolitisk konsulent Medlem FOA
Vakant Medlem KL
Vakant Suppleant KL

Udvalgets struktur

Udvalget har et formandskab, der mødes 6-8 gange årligt.

Udvalget har nedsat et underudvalg, Underudvalget for det Pædagogiske område (UUPÆD), som udvikler arbejdsmarkedsuddannelser til det pædagogiske område. Udvalget er paritetisk sammensat af repræsentanter fra arbejdsgiverside: KL og Danske Regioner og fra arbejdstagerside: FOA, 3F, SL og BUPL.

Møder

FEVU mødes fire gange om året på følgende datoer:

  • 24. februar 2022
  • 4. maj 2022
  • 21. september 2022
  • 23. november 2022

Kontakt

Fællesudvalget for Erhvervsrettede  Velfærdsuddannelser
3817 8290
Anne Hammer Thamdrup