Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Aktivering og sygdomsforebyggelse hos ældre

Om uddannelsen

Deltagerne kan med vægt på den forebyggende indsats varetage bistands-, pleje- og omsorgsopgaver hos ældre borgere. Uddannelsen indgår som en selvstændig uddannelse i SOSU-områdets efteruddannelsesstruktur for SSH.

Varighed: 10 dage

Uddannelsens nummer: 42678

Hent uddannelsesmaterialer

Log ind nedenfor, for at hente prøvematerialer