Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

AMU-pakke til social- og sundhedsassistentuddannelsen

Ovenstående 6 AMU-uddannelser, som skal være erhvervet inden for de seneste 4 år før start på social- og sundhedsassistentuddannelsen, giver en samlet afkortning på 4 uger af skoleforløbet.

Der er lavet én samlet prøve for AMU-pakken: Social-og sundhedshjælper til social-og sundhedsassistent, og den dækker således de handlingsorienterede mål for de 6 AMU-uddannelser.

Denne AMU-pakke og AMU-pakke 2 (hjælper) er ligeledes et vejledende forløb, som du kan læse mere om hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Prøven ligger i uddannelsesadministration.dk under uddannelse 46873

Den kan findes her.