Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

FEVU-uddannelse

AMU-pakker til social- og sundhedshjælperuddannelsen

Ovenstående 5 AMU-uddannelser, som skal være erhvervet inden for de seneste 4 år før start på social- og sundhedshjælperuddannelsen, giver en samlet afkortning på 1,6 uger af skoleforløbet, hvis eleven har mindre end to års relevant erhvervserfaring. Hvis eleven har mere end to års relevant erhvervserfaring giver uddannelserne en samlet afkortning på 3 uger af skoleforløbet.

Ovenstående 5 AMU-uddannelser, som skal være erhvervet inden for de seneste 4 år før start på social- og sundhedshjælperuddannelsen, giver en samlet afkortning på 2 uger af skoleforløbet, hvis eleven har mindre end to års relevant erhvervserfaring. Hvis eleven har mere end to års relevant erhvervserfaring giver uddannelserne en samlet afkortning på 4 uger af skoleforløbet.

Denne AMU-pakke og AMU-pakken til Social- og sundhedsassistent er ligeledes et vejledende forløb, som du kan læse mere om hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.