Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

FEVU-uddannelse

AMU-uddannelser

Her finder du en liste over alle FEVUs AMU-uddannelser

Se også oversigten over nedlagte uddannelser og uddannelser på vej.

Du kan søge efter en titel eller dele af en titel i det øverste grønne felt. Søgeresultaterne vil komme som en liste under uddannelsens nummer og titel.

Du kan også sortere uddannelserne efter nummer eller titel. Klik på den lille pil ud for overskriften for at sortere.

Endvidere kan du sortere uddannelserne efter FKB, efter faggruppe eller efter emne.

Klik på trekanten ud for den sortering du ønsker og klik så på emne/FKB/faggruppe.

For at komme tilbage til den samlede liste, skal du klikke på det øverste felt (FKB/faggruppe/emne).

Hvis der er problemer med en prøve, kan du udfylde dette spørgeskema

Uddannelsens nummer

Title

49970

Oplæringsvejleder, PAU- og SOSU-elever, basis

49801

Sterilassistent

49638

Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens

49637

Palliativ omsorg for mennesker med demens

49456

Somatisk sygdom hos mennesker med sindslidelse

49241

Det meningsfulde liv - mennesker med demens

49092

Sygepleje til den akut syge indlagte patient

48979

Professionalisering af faglige relationer

48720

Klinisk psykiatrisk praksis

48703

Deeskalerende kommunikation

48670

Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde

48569

Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)

48478

Samspil med mennesker med ændret adfærd og demens

48402

Borgere med multisygdomme

48383

Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, EUX, Talent

48382

Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring

48381

Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Overbygning

48289

Det retspsykiatriske omsorgsarbejde

48256

Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever

48102

Farmakologi i psykiatrien

48101

Medicinadministration

48093

Kliniske opgaver i almen praksis

48050

Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job

48049

Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job

47971

Pt. med demens på somatisk sygehus

47970

Pt. med psyk. og/el. misbrug på somatisk sygehus

47969

Vejl. og rådg. i dialog med borger/patient

47968

Injektion af medicin

47876

Pleje af den svært overvægtige borger

47820

Borgernær forløbskoordination

47749

Samarbejde med frivillige i velfærdsarbejdet

47748

Assistenten som nøgleperson

47733

Klinisk observation, refleksion og handling

47683

Opsporing og omsorg ved dysfagi

47671

Faglig skrivning

47670

Faglig læsning

47669

Grundlæggende faglig matematik

47668

Grundlæggende faglig regning

46835

Støtte ved kognitiv behandling

46491

Anvend informationer fra internettet til jobbrug

45668

Assistenten i det tværgående samarbejde

45602

Samarbejde med pårørende

45574

Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau

45573

Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau

45572

Dansk som andetsprog for F/I, basis

45571

Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I

45569

Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau

45567

Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau

45565

Brug af pc på arbejdspladsen

45563

Håndtering af data i virksomhedens it-systemer

45545

Dansk som andetsprog for F/I, basis

45536

Faglig skrivning

45511

Faglig læsning

45369

Videndeling og læring for medarbejdere

45368

Værdibaserede arbejdspladser

45362

Personlig udvikling til arbejde og uddannelse

45347

Grundlæggende faglig matematik

45215

Grundlæggende faglig regning

44979

Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd

44978

Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd

44383

Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser

44371

Jobrelateret brug af styresystemer på pc

44329

Kontaktperson i omsorg og sygepleje

43766

Interkulturel kompetence i jobudøvelsen

43461

Sårbehandling, behandlingskrævende sår

43343

Praktik for F/I

42932

Inkontinens: Pleje, behandling og vejledning

42930

Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling

42929

Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m.

42923

Praktikvejl. af PAU- & sosuelever - særlig indsats

42901

Støtte ved selvskadende adfærd

42834

Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet

42687

Udvikling og styring af aktiveringsprojekter

42684

Psykiatrisk suppleringsuddannelse

42683

Pleje og behandling af diabetikere

42682

Pleje og behandling af kræftpatienter

41687

Konflikthåndtering i sosu-arbejdet

41251

Opsporing af selvskadende adfærd

40935

Vejledning i forflytning

40878

Sårpleje, medvirken ved sårpleje

40823

Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser

40821

Neurorehabilitering af senhjerneskadede

40805

Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere

40606

Arbejdsmiljø i sosu-arbejdet - etik og adfærd

40598

Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet

40597

Arbejdet med recovery i psykiatrien

40596

Hverdagslivet som indsatsområde i sosu-arbejdet

40534

Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)

40533

Introduktion til et brancheområde (F/I)

40392

Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job

40137

Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I

40128

Tværsektorielt arbejde med rehabilitering

40127

Selvstændigt arbejde med rehabilitering

40126

Medvirken til rehabilitering

40122

Tværfagligt og -sektorielt samarbejde om KOL