Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

FEVU-uddannelse

AMU-uddannelser

Her finder du en liste over alle FEVUs AMU-uddannelser

Se også oversigten over nedlagte uddannelser og uddannelser på vej.

Du kan søge efter en titel eller dele af en titel i det øverste grønne felt. Søgeresultaterne vil komme som en liste under uddannelsens nummer og titel.

Du kan også sortere uddannelserne efter nummer eller titel. Klik på den lille pil ud for overskriften for at sortere.

Endvidere kan du sortere uddannelserne efter FKB, efter faggruppe eller efter emne.

Klik på trekanten ud for den sortering du ønsker og klik så på emne/FKB/faggruppe.

For at komme tilbage til den samlede liste, skal du klikke på det øverste felt (FKB/faggruppe/emne).

Hvis der er problemer med en prøve, kan du udfylde dette spørgeskema

Uddannelsens nummer

Titel

49986

Tværfaglig og tværsektoriel koord. i socialpsykiat

49970

Oplæringsvejleder, PAU- og SOSU-elever, basis

49923

Barnets første 1000 dage

49857

Evaluering og pædagogisk læringsmiljø i dagtilbud

49856

Pædagogisk arbejde i skolefritidsordninger

49848

Arbejdet som dagplejer

49846

Børns leg og den legende tilgang

49793

Børn, natur og udeliv

49790

Kultur, æstetik og fællesskab

49780

Pårørendeinddragelse i special-socialpæd. arbejde

49777

Pædagogmedhjælper i dagtilbud

49776

Børns alsidige personlige udvikling

49775

Børns sociale udvikling

49774

Ressourcefokus i det pædagogiske arbejde

49492

De retlige rammers betydning for plejefamilien

49489

Medvirken ved medicinadministration

49376

Samarbejde i teams

48765

Børn og unge med angst

48735

Læringsmiljø, børns motorik, sanser og bevægelse 2

48734

Børns motorik, sansning og bevægelse 1

48733

Børn med sproglige udfordringer 3

48732

Børns kommunikation og sprog 2

48731

Børns sproglige udvikling 1

48730

Forældreinddragelse i pædagogiske dagtilbud

48729

Refleksionsmetoder i den pædagogiske praksis

48726

Arbejdet med børn i udsatte positioner

48698

Unge i udsatte positioner

48670

Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde

48668

Tidlig opsporing - børn i udsatte positioner

48667

Mad og måltiders muligheder i dagtilbud

48600

Anbragte børn og unge med anden etnisk baggrund

48571

Arbejdet som netværksplejefamilie

48569

Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)

48563

Neuropædagogisk indsats i pædagogisk arbejde

48489

Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud

48431

Digital læring og samarbejde i pædagogisk arbejde

48430

Dokumentation og handleplaner - pæd. målgrupper

48390

Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal

48384

Den styrkede pædagogiske læreplan

48383

Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, EUX, Talent

48382

Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring

48381

Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Overbygning

48215

Arbejdet med personer med autismespektertilstande

48096

Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde

48050

Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job

48049

Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job

47982

Understøttende undervisning i folkeskolen

47981

Mennesker med udviklings- og adfærdsforstyrrelser

47941

Didaktik og læring i pædagogisk arbejde

47940

Introduktion til pædagogisk arbejde F/I

47873

Arbejdet som familieplejer

47871

Anbragte børn og unge med rusmiddelmisbrug

47732

Leg og læring med digitale medier i dagtilbud

47671

Faglig skrivning

47670

Faglig læsning

47669

Grundlæggende faglig matematik

47668

Grundlæggende faglig regning

47485

Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner som F/I

47468

Samarbejde med plejebarnets forældre/netværk

47257

Arbejdet med totalkommunikation

46977

Kvalitet i offentlige velfærdsydelser

46491

Anvend informationer fra internettet til jobbrug

45983

Samarbejde i grupper i virksomheden

45818

Almen fødevarehygiejne

45783

Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde

45747

Arbejdet i pædagogiske døgntilbud og opholdssteder

45746

Plejebarnets relation til plejefamiliens børn

45622

Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet

45574

Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau

45573

Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau

45572

Dansk som andetsprog for F/I, basis

45571

Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I

45569

Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau

45567

Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau

45565

Brug af pc på arbejdspladsen

45563

Håndtering af data i virksomhedens it-systemer

45545

Dansk som andetsprog for F/I, basis

45536

Faglig skrivning

45511

Faglig læsning

45369

Videndeling og læring for medarbejdere

45368

Værdibaserede arbejdspladser

45362

Personlig udvikling til arbejde og uddannelse

45347

Grundlæggende faglig matematik

45315

Anbragte børns udvikling

45215

Grundlæggende faglig regning

45061

Forebyggelse og sundhedsfremme

44979

Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd

44978

Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd

44865

Børn og seksualitet

44864

Sociale medier i børne- og ungdomskulturen

44859

Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde

44798

Teater og drama i pædagogisk arbejde

44383

Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser

44371

Jobrelateret brug af styresystemer på pc

44312

Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område

44274

Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde

43766

Interkulturel kompetence i jobudøvelsen

43343

Praktik for F/I

42930

Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling

42929

Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m.

42923

Praktikvejl. af PAU- & sosuelever - særlig indsats

42920

Arbejdet som aflastningsfamilie

42834

Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet

42730

Introduktion til førstehjælp på jobbet

42665

Samspil og relationer i pædagogisk arbejde

42663

Tegn til tale

42659

Interkulturel pædagogik

41251

Opsporing af selvskadende adfærd

40993

Arbejdet med for tidligt fødte børn

40962

Arbejdet med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed

40961

Børn og unge med psykisk syge/misbrugende forældre

40805

Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere

40624

Arbejdet med anbragte børns livshistorie

40534

Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)

40533

Introduktion til et brancheområde (F/I)

40392

Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job

40157

Arbejde med plejebørn i puberteten

40144

Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet

40138

Implementering af handleplaner ifølge serviceloven

40137

Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I

20996

Digitale kompetencer til online undervisning

20932

Børneperspektiver i det pædagogiske læringsmiljø