Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

FEVU-uddannelse

AMU-uddannelser

Her finder du en liste over alle FEVUs AMU-uddannelser

Se også oversigten over nedlagte uddannelser og uddannelser på vej.

Du kan søge efter en titel eller dele af en titel i det øverste grønne felt. Søgeresultaterne vil komme som en liste under uddannelsens nummer og titel.

Du kan også sortere uddannelserne efter nummer eller titel. Klik på den lille pil ud for overskriften for at sortere.

Endvidere kan du sortere uddannelserne efter FKB, efter faggruppe eller efter emne.

Klik på trekanten ud for den sortering du ønsker og klik så på emne/FKB/faggruppe.

For at komme tilbage til den samlede liste, skal du klikke på det øverste felt (FKB/faggruppe/emne).

Hvis der er problemer med en prøve, kan du udfylde dette spørgeskema

Uddannelsens nummer

Title

5286-1

Hvad fejler den syge?

5285-2

Forflytning og speciallejring

48569

Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)

48267

Portørens arbejde i kapelfunktionen

48103

Portørens og hosp.serv. ass. arbejde i FAM

48050

Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job

48049

Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job

47671

Faglig skrivning

47670

Faglig læsning

47669

Grundlæggende faglig matematik

47668

Grundlæggende faglig regning

47632

Den personlige uddannelses- og jobplan

47263

Fysisk genoptræning af borgere/patienter

46836

Patientrelateret arbejde med døende og afdøde

46491

Anvend informationer fra internettet til jobbrug

45818

Almen fødevarehygiejne

45574

Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau

45573

Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau

45572

Dansk som andetsprog for F/I, basis

45571

Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I

45569

Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau

45567

Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau

45545

Dansk som andetsprog for F/I, basis

45536

Faglig skrivning

45511

Faglig læsning

45369

Videndeling og læring for medarbejdere

45368

Værdibaserede arbejdspladser

45347

Grundlæggende faglig matematik

45215

Grundlæggende faglig regning

44979

Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd

44978

Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd

44886

Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling

44834

Hospitalsserviceassistentens tværg. arbejdsfunkt.

44829

Tilberedning og servering for patienter

44783

Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet

44383

Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser

44371

Jobrelateret brug af styresystemer på pc

44347

Portøren og hospitalsserviceass. som fast vagt

44344

Portører og hosp.serv.ass. kontakt m. psykisk syge

44312

Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område

43766

Interkulturel kompetence i jobudøvelsen

43343

Praktik for F/I

42930

Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling

42929

Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m.

42834

Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet

41687

Konflikthåndtering i sosu-arbejdet

40935

Vejledning i forflytning

40805

Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere

40534

Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)

40533

Introduktion til et brancheområde (F/I)

40392

Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job

40144

Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet

40137

Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I

3848-3

Patienttransport og forflytning m.v.