Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

FEVU-uddannelse

AMU-uddannelser

Her finder du en liste over alle FEVUs AMU-uddannelser

Se også oversigten over nedlagte uddannelser og uddannelser på vej.

Du kan søge efter en titel eller dele af en titel i det øverste grønne felt. Søgeresultaterne vil komme som en liste under uddannelsens nummer og titel.

Du kan også sortere uddannelserne efter nummer eller titel. Klik på den lille pil ud for overskriften for at sortere.

Endvidere kan du sortere uddannelserne efter FKB, efter faggruppe eller efter emne.

Klik på trekanten ud for den sortering du ønsker og klik så på emne/FKB/faggruppe.

For at komme tilbage til den samlede liste, skal du klikke på det øverste felt (FKB/faggruppe/emne).

Hvis der er problemer med en prøve, kan du udfylde dette spørgeskema

Uddannelsens nummer

Title

49774

Ressourcefokus i det pædagogiske arbejde

49489

Medvirken ved medicinadministration

48729

Refleksionsmetoder i den pædagogiske praksis

48726

Arbejdet med børn i udsatte positioner

48698

Unge i udsatte positioner

48670

Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde

48600

Anbragte børn og unge med anden etnisk baggrund

48569

Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)

48431

Digital læring og samarbejde i pædagogisk arbejde

48215

Arbejdet med personer med autismespektertilstande

48050

Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job

48049

Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job

47981

Mennesker med udviklings- og adfærdsforstyrrelser

47941

Didaktik og læring i pædagogisk arbejde

47671

Faglig skrivning

47670

Faglig læsning

47669

Grundlæggende faglig matematik

47668

Grundlæggende faglig regning

46491

Anvend informationer fra internettet til jobbrug

45989

Udarbejdelse af projektrapporter

45988

Projektorienteret arbejde

45987

Projektudvikling og gennemførelse

45818

Almen fødevarehygiejne

45622

Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet

45574

Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau

45573

Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau

45572

Dansk som andetsprog for F/I, basis

45571

Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I

45569

Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau

45567

Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau

45565

Brug af pc på arbejdspladsen

45563

Håndtering af data i virksomhedens it-systemer

45545

Dansk som andetsprog for F/I, basis

45536

Faglig skrivning

45511

Faglig læsning

45369

Videndeling og læring for medarbejdere

45368

Værdibaserede arbejdspladser

45362

Personlig udvikling til arbejde og uddannelse

45347

Grundlæggende faglig matematik

45215

Grundlæggende faglig regning

44979

Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd

44978

Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd

44886

Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling

44865

Børn og seksualitet

44864

Sociale medier i børne- og ungdomskulturen

44798

Teater og drama i pædagogisk arbejde

44383

Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser

44371

Jobrelateret brug af styresystemer på pc

44312

Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område

44274

Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde

43766

Interkulturel kompetence i jobudøvelsen

43343

Praktik for F/I

42930

Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling

42929

Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m.

42923

Praktikvejl. af PAU- & sosuelever - særlig indsats

42834

Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet

42730

Introduktion til førstehjælp på jobbet

42665

Samspil og relationer i pædagogisk arbejde

42659

Interkulturel pædagogik

42171

Inkluderende aktiviteter og fællesskaber i klubber

41973

Ungdomspædagogik og ungdomskultur i klubarbejdet

41251

Opsporing af selvskadende adfærd

40962

Arbejdet med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed

40805

Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere

40534

Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)

40533

Introduktion til et brancheområde (F/I)

40392

Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job

40144

Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet

40142

Dokumentation og evaluering af pæd.-sosuarbejde

40137

Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I