Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

AMU-uddannelser

Her finder du en liste over alle FEVUs AMU-uddannelser

Se også oversigten over nedlagte uddannelser og uddannelser på vej.

Du kan søge efter en titel eller dele af en titel i det øverste grønne felt. Søgeresultaterne vil komme som en liste under uddannelsens nummer og titel.

Du kan også sortere uddannelserne efter nummer eller titel. Klik på den lille pil ud for overskriften for at sortere.

Endvidere kan du sortere uddannelserne efter FKB, efter faggruppe eller efter emne.

Klik på trekanten ud for den sortering du ønsker og klik så på emne/FKB/faggruppe.

For at komme tilbage til den samlede liste, skal du klikke på det øverste felt (FKB/faggruppe/emne).

Hvis der er problemer med en prøve, kan du udfylde dette spørgeskema

Uddannelsens nummer

Titel

Længde

DKLL

49986

Tværfaglig og tværsektoriel koord. i socialpsykiat

4 dage

4

49980

Intro til arbejde på plejecentre og i hjemmepleje

5 dage

3

49970

Oplæringsvejleder, PAU- og SOSU-elever, basis

11 dage

4

49933

Projekt- og kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet

5 dage

5

49762

Sygepleje i den palliative indsats - Niveau 2

5 dage

5

49760

Sygepleje i den palliative indsats - Niveau 1

3 dage

4

49655

Dokumentation via digitale enheder i primærsektor

1 dag

3

49637

Palliativ omsorg for mennesker med demens

4 dage

5

49567

Velfærdsteknologisk ressourceperson i omsorgsarb.

4 dage

4

49545

Praktikvejleder i tværprofessionelle læreprocesser

3 dage

4

49489

Medvirken ved medicinadministration

3 dage

3

49241

Det meningsfulde liv - mennesker med demens

5 dage

4

49092

Sygepleje til den akut syge indlagte patient

5 dage

5

48979

Professionalisering af faglige relationer

5 dage

4

48880

Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde II

3 dage

4

48879

Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde I

3 dage

3

48706

Helhedspleje af borgere med kroniske smerter

3 dage

4

48703

Deeskalerende kommunikation

2 dage

4

48670

Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde

3 dage

4

48570

Faglig styring og dokumentation i FS III

3 dage

4

48569

Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)

5 dage

2

48478

Samspil med mennesker med ændret adfærd og demens

5 dage

4

48402

Borgere med multisygdomme

5 dage

5

48383

Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, EUX, Talent

2 dage

4

48382

Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring

3 dage

4

48381

Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Overbygning

12 dage

5

48352

Sondeernæring for social- og sundhedsassistenter

1,5 dag

4

48351

Sondeernæring for social- og sundhedshjælpere

1 dag

3

48102

Farmakologi i psykiatrien

5 dage

5

48101

Medicinadministration

5 dage

4

48096

Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde

2 dage

3

48089

Sang & musik i relationen med mennesker med demens

2 dage

4

48050

Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job

2 dage

4

48049

Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job

2 dage

3

47969

Vejl. og rådg. i dialog med borger/patient

3 dage

4

47968

Injektion af medicin

1 dag

4

47876

Pleje af den svært overvægtige borger

3 dage

4

47749

Samarbejde med frivillige i velfærdsarbejdet

2 dage

4

47748

Assistenten som nøgleperson

5 dage

4

47733

Klinisk observation, refleksion og handling

20 dage

5

47683

Opsporing og omsorg ved dysfagi

2 dage

4

47671

Faglig skrivning

3 dage

2

47670

Faglig læsning

2 dage

2

47669

Grundlæggende faglig matematik

3 dage

2

47668

Grundlæggende faglig regning

2 dage

2

47266

Sundhedspædagogik i omsorgsarbejdet

3 dage

4

47263

Fysisk genoptræning af borgere/patienter

5 dage

3

47262

Træning af borgere i eget hjem

3 dage

4

47261

Angst og depression hos ældre

3 dage

4

47259

Borgere med misbrugsproblemer

5 dage

4

47257

Arbejdet med totalkommunikation

3 dage

4

46977

Kvalitet i offentlige velfærdsydelser

3 dage

4

46874

Tidlig opsporing af sygdomstegn

5 dage

3

46873

Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen

3 dage

4

46834

Borgere med kronisk sygdom

5 dage

4

45989

Udarbejdelse af projektrapporter

2 dage

5

45988

Projektorienteret arbejde

2 dage

5

45987

Projektudvikling og gennemførelse

2 dage

5

45983

Samarbejde i grupper i virksomheden

2 dage

4

45818

Almen fødevarehygiejne

3 dage

4

45783

Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde

1 dag

3

45673

Farmakologi i somatikken

5 dage

5

45668

Assistenten i det tværgående samarbejde

4 dage

4

45622

Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet

4 dage

3

45602

Samarbejde med pårørende

3 dage

4

45574

Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau

40 dage

3

45573

Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau

40 dage

2

45572

Dansk som andetsprog for F/I, basis

40 dage

2

45571

Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I

10 dage

2

45569

Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau

40 dage

3

45567

Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau

40 dage

2

45565

Brug af pc på arbejdspladsen

3 dage

3

45563

Håndtering af data i virksomhedens it-systemer

2 dage

4

45545

Dansk som andetsprog for F/I, basis

40 dage

2

45536

Faglig skrivning

3 dage

2

45511

Faglig læsning

2 dage

2

45369

Videndeling og læring for medarbejdere

3 dage

3

45368

Værdibaserede arbejdspladser

2 dage

3

45362

Personlig udvikling til arbejde og uddannelse

5 dage

3

45347

Grundlæggende faglig matematik

3 dage

2

45215

Grundlæggende faglig regning

2 dage

2

45061

Forebyggelse og sundhedsfremme

5 dage

4

44979

Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd

5 dage

3

44978

Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd

5 dage

4

44886

Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling

5 dage

4

44859

Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde

3 dage

4

44785

Teamorganiseret hjemmepleje

4 dage

4

44784

Omsorgsarbejdet med ældre i leve- og bomiljøer

4 dage

3

44783

Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet

3 dage

4

44782

Omsorg og etik i arbejdet med alvorligt syge

5 dage

4

44781

Netværksskab. aktiviteter f. ældre og handicappede

5 dage

4

44627

Magt og omsorg

4 dage

4

44383

Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser

2 dage

4

44371

Jobrelateret brug af styresystemer på pc

2 dage

3

44342

Opsporing og forebyggelse af diabetes

5 dage

4

44329

Kontaktperson i omsorg og sygepleje

5 dage

4

44327

Omsorg for personer med demens

5 dage

4

44312

Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område

5 dage

4

43766

Interkulturel kompetence i jobudøvelsen

3 dage

4

43461

Sårbehandling, behandlingskrævende sår

3 dage

4

43343

Praktik for F/I

48 dage

2

42952

Ernæringsscreening i ældreplejen m.m.

3 dage

5

42935

Værtskab og sociale rammer for ældres måltider

1 dag

4

42934

Tværfagligt samarbejde om måltider til ældre

2 dage

4

42933

Samarbejde med ældre om gode kostvaner

2 dage

4

42932

Inkontinens: Pleje, behandling og vejledning

3 dage

4

42930

Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling

2 dage

4

42929

Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m.

2 dage

4

42923

Praktikvejl. af PAU- & sosuelever - særlig indsats

5 dage

5

42922

Akut nødhjælp til ældre og handicappede

1,5 dag

4

42834

Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet

3 dage

3

42690

Praktisk hjælp til ældre

15 dage

3

42683

Pleje og behandling af diabetikere

5 dage

5

42679

Arbejde med ældre i eget hjem

5 dage

3

42678

Aktivering og sygdomsforebyggelse hos ældre

10 dage

3

42677

De almindeligst forekommende sygdomme hos ældre

5 dage

3

42673

Personer med demens, sygdomskendskab

5 dage

4

41687

Konflikthåndtering i sosu-arbejdet

3 dage

3

40999

Pædagogiske metoder i ældreplejen

5 dage

4

40962

Arbejdet med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed

5 dage

4

40935

Vejledning i forflytning

6 dage

5

40934

Forflytning og speciallejring i borgerens hjem

5 dage

4

40933

Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm

5 dage

3

40878

Sårpleje, medvirken ved sårpleje

3 dage

3

40823

Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser

1 dag

4

40821

Neurorehabilitering af senhjerneskadede

3 dage

4

40805

Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere

5 dage

4

40606

Arbejdsmiljø i sosu-arbejdet - etik og adfærd

3 dage

3

40601

Sosu-fagligt gerontologisk arbejde

10 dage

5

40600

Socialpædagogik og aktiverende metoder

5 dage

4

40598

Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet

4 dage

5

40596

Hverdagslivet som indsatsområde i sosu-arbejdet

4 dage

4

40534

Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)

40 dage

3

40533

Introduktion til et brancheområde (F/I)

40 dage

2

40392

Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job

2 dage

3

40144

Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet

5 dage

5

40142

Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde

3 dage

4

40138

Implementering af handleplaner ifølge serviceloven

2 dage

4

40137

Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I

10 dage

2

40128

Tværsektorielt arbejde med rehabilitering

4 dage

5

40127

Selvstændigt arbejde med rehabilitering

3 dage

4

40126

Medvirken til rehabilitering

3 dage

4

40125

Rehabilitering som arbejdsform

2 dage

4

22097

Helhedsorienteret pleje og omsorg - FSSH4

25 dage

3

22096

Praktisk hjælp og professionelle relationer - FSSH2

15 dage

3

22095

Grundlæggende behov, pleje og omsorg - FSSH3

15 dage

3

22094

Relation og kommunikation med borgeren - FSSH1

15 dage

3

22093

Støtte til borgeren med psykisk sygdom - FSSH5c

5 dage

3

22092

Relation, livskvalitet, ensomhed - FSSH5b

5 dage

3

22091

Mødet med borgeren med demenssygdom - FSSH5a

5 dage

3

22054

Personer med demens, sygdomskendskab; basis

3 dage

4

22053

Sansestimulation i hverdagen

2 dage

4

22052

Personer med demens, sygdomskendskab; overbygning

2 dage

4

22041

Intro specialiserede socialområde: sundhedsindsats

2 dage

4

22040

Intro, specialiserede socialområde: funktionsneds.

2 dage

3

22038

Voksenhandicap og demens

3 dage

4

22032

Intro, specialiserede socialområde, samarbejde

2 dage

3

22026

Social- og sundhedsassistentenss fokus på sygepleje og klinisk observation

3 dage

4

22025

Samarbejde med pårørende

3 dage

4

22021

Patienter med demens på somatisk sygehus

2 dage

4

21995

Rehabilitering som arbejdsform - NY!

2 dage

2

21993

Socialpsykiatri - overbygning af basisviden

3 dage

4

21009

Understøtte udsatte borgeres delt. i samfundslivet

4 dage

4

20996

Digitale kompetencer til online undervisning

1 dag

2

20952

Simulation som pædagogisk metode

5 dage

4

20922

På vej mod SOSU - basis

15 dage

2

20813

Digitale vejlederkompetencer SOSU/PAU

2 dage

4

16392-3

Social- og sundhedsassistenten som teamleder

5 dage

4

0002

Prøve til SSH AMU-pakke 1