Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse
03-05-2021

Analyse af nylediges uddannelsespotentiale fører til nyt vejledningsmateriale

FEVU har gennemført analysen, som belyser, hvor der er potentiale for, at nyledige vælger et job på social- og sundhedsområdet. Analysen afdækker mulige tiltag for at øge rekrutteringen til social- og sundhedsområdet.

COVID-19-pandemien har haft effekter på ledighedstallene gennem hele 2020 og påvirker fortsat arbejdsmarkedet i 2021. FEVU forventer, at nogle af disse ledige kan se selv sig selv inden for social- og sundhedsområdet.

Derfor har FEVU gennemført en analyse, som belyser, hvor der er potentiale for, at nyledige vælger et job på social- og sundhedsområdet. Analysen har titlen ”Hvilke uddannelsesmæssige tiltag kan fremme, at flere nyledige/brancheskiftere søger ældre- og sundhedsområdet?”.

Med udgangspunkt i erfaringer og beretninger fra aktører, herunder skoler, arbejdsgivere og a-kasser samt deltagere på AMU-forløb, afdækker analysen mulige tiltag for at øge rekrutteringen til social- og sundhedsområdet.

Analysen peger på, at der er et behov for information til brancheskiftere. På den baggrund har FEVU udviklet inspirations- og vejledningsmateriale til social- og sundhedsskoler, jobcentre og arbejdspladser om, hvordan man via uddannelse kan hjælpe brancheskiftere til at få øje på mulighederne inden for området.

Læs analysen: ”Hvilke uddannelsesmæssige tiltag kan fremme, at flere
nyledige/brancheskiftere søger ældre- og sundhedsområdet?”
 (pdf)
De tre vejlednings- og inspirationsmaterialer kan ses her
under punktet 'Materiale til rekruttering af nyledige til social- og sundhedsområdet'.


Vidste du at:

  • På grund af mangel på medarbejdere på social- og sundhedsområdet er jobsikkerheden for uddannede høj.
  • Covid-19-pandemien har medført, at der fra marts 2020 til september 2020 var stigningen over 14 % i antallet af nyledige sammenlignet med den samme periode i 2019.
  • Størstedelen af SOSU-skolerne udbyder i foråret 2021 AMU-forløb, som introducerer til SOSU-området. Se mere her.
  • Det er muligt at gennemføre en social- og sundhedsuddannelse på 110 % af dagpengesatsen, hvis man er ufaglært, ledig og er over 30 år.
  • Fra juli 2021 vil elever, der er over 25 år og har mindst et års erfaring i faget, få elevløn på uddannelsen til social- og sundhedsassistent. Forbedringen gælder fra og med grundforløbets anden del, GF2.


Mere viden

  • Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har lavet en undersøgelse, der viser, at ufaglærte ikke får den vejledning, de har behov for. Den kan læses her.