Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Anbragte børns udvikling

Om uddannelsen

Deltageren kan yde en forebyggende og målrettet indsats i forhold til plejebarnets udvikling. Deltageren kan forstå barnets reaktions- og handlemønstre ud fra viden om dets situation og konsekvenserne af omsorgssvigt og er i stand til yde konkret støtte og omsorg.

Varighed: 2 dage

Uddannelsens nummer: 45315

Hent uddannelsesmaterialer

Log ind nedenfor, for at hente prøvematerialer