Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Arbejde med ældre i eget hjem

Om uddannelsen

Deltagerne kan med vægt på den forebyggende indsats varetage bistands-, pleje- og omsorgsopgaver hos ældre borgere.

Varighed: 5 dage

Uddannelsens nummer: 42679

Hent uddannelsesmaterialer

Log ind nedenfor, for at hente prøvematerialer