Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

FEVU-uddannelse

Arbejde med ældre i eget hjem

Om uddannelsen

Deltagerne kan med vægt på den forebyggende indsats varetage bistands-, pleje- og omsorgsopgaver hos ældre borgere.

Varighed: 5 dage

Uddannelsens nummer: 42679

Hent uddannelsesmaterialer

Log ind nedenfor, for at hente prøvematerialer

Kontakt

Ellen Kjær/Dorte Juul Jensen
3817 8292/3817 8298
Vesterbrogade 6D, 4.1620 København V