Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Arbejde med sindslidende med misbrug

Om uddannelsen

Deltageren kan forstå den sindslidendes behov og varetage pleje af borgeren på baggrund af viden om diagnoser, årsager, reaktioner og behandlingsformer. 

Varighed: 5 dage

Uddannelsens nummer: 40599

Hent uddannelsesmaterialer

Log ind nedenfor, for at hente prøvematerialer