Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Arbejdet i pædagogiske døgntilbud og opholdssteder

Om uddannelsen

Deltageren kan indgå i arbejdet med børn og unge anbragt uden for hjemmet. Deltageren kan støtte barnets og den unges udvikling ud fra indsigt i udviklingspsykologiske teorier, herunder konsekvenserne af omsorgssvigt, barnets overlevelsesstrategi og evne til tilknytning. Deltageren kan ud fra kendskab til sorg- og krisereaktioner kommunikere med anbragte børn og unge om hvorfor de er anbragt.

Varighed: 10 dage

Uddannelsens nummer: 45747

Hent uddannelsesmaterialer

Log ind nedenfor, for at hente prøvematerialer