Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Arbejdet med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed

Om uddannelsen

Deltageren kan ud fra viden om kropslig udfoldelse udvikle, planlægge, udføre og evaluere kropslige aktiviteter med børn, voksne og ældre. Deltageren kan tage højde for målgruppens forudsætninger og hvordan aktiviteterne kan inddrages i det daglige arbejde.

Varighed: 5 dage

Uddannelsens nummer: 40962

Hent uddannelsesmaterialer

Log ind nedenfor, for at hente prøvematerialer