Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal

Om uddannelsen

Deltageren kan tilrettelægge og gennemføre en trivselsfremmende indsats i samarbejde med borgeren. Deltageren kan kommunikere, identificere og forebygge i forhold til borgerens stress-belastning og heraf minimere konflikter med afsæt i lavaffektive metoder, der tager højde for at borgerens problemskabende adfærd er en form for mestringsstrategi. 

Varighed: 2 dage

Uddannelsens nummer: 48390

Hent uddannelsesmaterialer

Log ind nedenfor, for at hente prøvematerialer