Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

FEVU-uddannelse

Arbejdet med personer med autismespektertilstande

Om uddannelsen

Deltageren kan indgå i det pædagogiske arbejde med børn, unge og voksne med autisme med respekt for den enkeltes særlige forudsætninger. Deltageren har viden om autisme som en helt særlig måde at opfatte og bearbejde verden, der har afgørende betydning for hvordan mennesker med autisme interagere med andre.

Varighed: 3 dage

Uddannelsens nummer: 48215

Hent uddannelsesmaterialer

Log ind nedenfor, for at hente prøvematerialer

Kontakt

Ellen Kjær/Dorte Juul Jensen
3817 8292/3817 8298
Vesterbrogade 6D, 4.1620 København V