Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Arbejdet som aflastningsfamilie

Om uddannelsen

Deltageren kan yde omsorg for børn og unge i aflastning med udgangspunkt i barnets/den unges særlige behov. Deltageren kan etablere en relation til barnet/den unge og samarbejde med forældrene og andre aktører. Deltageren har kendskab til relevant lovgivning og de krav arbejdet som aflastningsfamilie stiller.

Varighed: 2 dage

Uddannelsens nummer: 42920

Hent uddannelsesmaterialer

Log ind nedenfor, for at hente prøvematerialer

Kontakt