Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

FEVU-uddannelse

Avanceret sygepleje - palliativ indsats 2

Om uddannelsen

Deltageren har kendskab til validerede redskaber til behovsvurdering og kan inddrage relevante kliniske retningslinjer i forhold til den palliative indsats på avanceret niveau. Deltageren har fokus på symptomlindring med særlig vægt på smerteproblematikker. Deltageren har vægt på at forstå døden fra forskellige samfundsmæssige perspektiver samt at kunne tilrettelægge en hensigtsmæssig palliativ indsats for særligt udsatte borgere og borgere med kulturelt særkende. 

Varighed: 5 dage

Uddannelsens nummer: 49559

Hent uddannelsesmaterialer

Log ind nedenfor, for at hente prøvematerialer

Kontakt

Ellen Kjær/Dorte Juul Jensen
3817 8292/3817 8298
Vesterbrogade 6D, 4.1620 København V