Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Barnets første 1000 dage

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig handlemuligheder i relation til det vigtige omsorgs- og relationsarbejde og til at tilrettelægge trygge pædagogiske læringsmiljøer for de yngste børn i dagtilbud, hvilket er afgørende for deres trivsel, læring, udvikling og dannelse. Samtidig bliver du på uddannelsen opmærksom på dig selv som en mulig beskyttelsesfaktor i barnets liv, og du får viden og redskaber til at arbejde ressourceorienteret i forhold til børnene, men også i forhold til forældrene.

Varighed: 3 dage

Uddannelsens nummer: 49923

Hent uddannelsesmaterialer

Uddannelsens målformulering (pdf)

Uddannelsens inspirationsmateriale (pdf)

Se planlagt hold og tilmeld dig

Log ind nedenfor, for at hente prøvematerialer