Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

FEVU-uddannelse

Børn og unge med angst

Om uddannelsen

Deltageren kender til pædagogiske handlemuligheder i mødet med børn og unge med angst. Deltageren kan skelne mellem udviklings-/hverdagsangst fra angst, der har en sværhedsgrad, som belaster livsmulighederne for barnet eller den unge. 

Varighed: 2 dage

Uddannelsens nummer: 48765

Hent uddannelsesmaterialer

Log ind nedenfor, for at hente prøvematerialer

Kontakt

Ellen Kjær/Dorte Juul Jensen
3817 8292/3817 8298
Vesterbrogade 6D, 4.1620 København V