Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Børn og unge med psykisk syge/misbrugende forældre

Om uddannelsen

Deltageren lærer at identificere reaktionsmønstre og mestringsstrategier hos barnet og den unge, samt at benytte kommunikationsformer, der bryder barnets og den unges isolation. Der er fokus på tværfagligt samarbejde og betydningen af den skærpede indberetningspligt.

Varighed: 3 dage

Uddannelsens nummer: 40961

Hent uddannelsesmaterialer

Log ind nedenfor, for at hente prøvematerialer

Kontakt