Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse
Varighed : 3 dage
Uddannelsesnummer : 49776
DKLL nummer : 4
Se planlagt hold og tilmeld dig
Børns alsidige personlige udvikling

Deltageren kan understøtte barnets alsidige personlige udvikling og samspillet mellem det pædagogiske personale og barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse. Deltageren kan tilrettelægge et læringsmiljø, der fremmer barnets livsduelighed, gåpåmod, engagement og deltagelseskompetence til at indgå i sociale fællesskaber.

Hent uddannelsesmaterialer