Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

FEVU-uddannelse

Børns alsidige personlige udvikling

Om uddannelsen

Deltageren kan understøtte barnets alsidige personlige udvikling og samspillet mellem det pædagogiske personale og barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse. Deltageren kan tilrettelægge et læringsmiljø, der fremmer barnets livsduelighed, gåpåmod, engagement og deltagelseskompetence til at indgå i sociale fællesskaber.

Varighed: 3 dage

Uddannelsens nummer: 49776

Hent uddannelsesmaterialer

Log ind nedenfor, for at hente prøvematerialer