Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse
Varighed : 3 dage
Uddannelsesnummer : 48732
DKLL nummer : 4
Digitaliseret uddannelse
Se planlagt hold og tilmeld dig
Børns kommunikation og sprog 2

Deltageren kan med afsæt i viden om barnets verbale og nonverbale sprogudvikling, etablere inspirerende og udfordrende læringsmiljøer, der giver børnene de bedste betingelser for at udvikle et nuanceret, selvstændigt og kreativt sprog samt evne til at kommunikere om deres følelser og oplevelser i fællesskabet.

Hent uddannelsesmaterialer

Kontakt