Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

FEVU-uddannelse

Børns leg

Om uddannelsen

Deltageren kan, ud fra viden om og forståelse for legens kulturelle betydning og betydning for børns udvikling, igangsætte lege, der udvikler børns kompetencer.

Varighed: 5 dage

Uddannelsens nummer: 42660

Hent uddannelsesmaterialer

Log ind nedenfor, for at hente prøvematerialer

Kontakt

Ellen Kjær/Dorte Juul Jensen
3817 8292/3817 8298
Vesterbrogade 6D, 4.1620 København V