Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse
Varighed : 3 dage
Uddannelsesnummer : 48734
DKLL nummer : 4
Se planlagt hold og tilmeld dig
Børns motorik, sansning og bevægelse 1

Deltageren har viden om børns sansemotoriske udvikling, og hvilken betydning den har for deres trivsel og udvikling generelt. Deltageren kan fremme og understøtte børns sansemotoriske udvikling gennem iværksatte aktiviteter i et inkluderende læringsmiljø. Deltageren kan planlægge, gennemføre og evaluere på bevægeaktiviteter.

Hent uddannelsesmaterialer