Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

FEVU-uddannelse

Børns motorik, sansning og bevægelse 1

Om uddannelsen

Deltageren har viden om børns sansemotoriske udvikling, og hvilken betydning den har for deres trivsel og udvikling generelt. Deltageren kan fremme og understøtte børns sansemotoriske udvikling gennem iværksatte aktiviteter i et inkluderende læringsmiljø. Deltageren kan planlægge, gennemføre og evaluere på bevægeaktiviteter.

Varighed: 3 dage

Uddannelsens nummer: 48734

Hent uddannelsesmaterialer

Log ind nedenfor, for at hente prøvematerialer