Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse
Varighed : 2 dage
Uddannelsesnummer : 49775
DKLL nummer : 4
Se planlagt hold og tilmeld dig
Børns sociale udvikling

Deltageren kan understøtte børns behov for deltagelse, medindflydelse, og udvikling af empati i samspil med andre børn og voksne. Deltageren kan arbejde bevidst pædagogisk med et læringsmiljø, der har fokus på børns sociale fællesskaber med vægt på legens betydning for børns sociale udvikling, 0-6 år. 

Hent uddannelsesmaterialer