Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Borgere med kronisk sygdom

Om uddannelsen

Deltageren kan i samarbejde med borgeren med kronisk sygdom identificere borgerens behov og støtte den enkelte borgers rehabilitering med udgangspunkt i det gode hverdagsliv. Deltageren kan medvirke til en styrkelse af borgerens egenomsorg, mestringsevne og egenbehandling.

Varighed: 5 dage

Uddannelsens nummer: 46834

 

Hent uddannelsesmaterialer

Der er ingen prøve til denne uddannelse