Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

FEVU-uddannelse

Borgere med misbrugsproblemer

Om uddannelsen

Deltageren kan genkende tegn og signaler hos borgere med misbrugsproblemer og har kendskab til fysiske, psykiske og sociale problemstillinger i forhold til misbrug. Deltageren kender til sin egen rolle og kan inddrage samarbejdspartnere og videregive relevante observationer.

Varighed: 5 dage

Uddannelsens nummer: 47259

Hent uddannelsesmaterialer

Log ind nedenfor, for at hente prøvematerialer

Kontakt

Ellen Kjær/Dorte Juul Jensen
3817 8292/3817 8298
Vesterbrogade 6D, 4.1620 København V