Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Borgernær forløbskoordination

Om uddannelsen

Deltageren kan på baggrund af viden om borgerforløbet samt organisations- og systemforståelse samarbejde med borgeren om koordination af forløbet, således at borgeren oplever behandlings- og rehabiliteringsforløbet som sammenhængende.

Varighed: 4 dage

Uddannelsens nummer: 47820

Hent uddannelsesmaterialer

Log ind nedenfor, for at hente prøvematerialer