Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse
Varighed : 4 dage
Uddannelsesnummer : 47820
DKLL nummer : 4
Se planlagt hold og tilmeld dig
Borgernær forløbskoordination

Deltageren kan på baggrund af viden om borgerforløbet samt organisations- og systemforståelse samarbejde med borgeren om koordination af forløbet, således at borgeren oplever behandlings- og rehabiliteringsforløbet som sammenhængende.

Hent uddannelsesmaterialer