Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Dagtilbudsområdet

AMU-uddannelser indenfor dagtilbudsområdet er et område, som FEVU har prioriteret højt i relation til revisionen af den styrkede pædagogiske læreplan.

FEVU har derfor udviklet en række aktuelle AMU-uddannelser indenfor dagtilbudsområdet. Nedenstående figur viser, hvilke områder og læreplanstemaer, der er udviklet uddannelser til.
 

Billede
Den styrkede pædagogiske læreplan på FEVUs område

 

Uddannelsen Den styrkede pædagogiske læreplan er tænkt som en "grundsten", som alle øvrige uddannelser kan kombineres med efterfølgende.

Se listen over uddannelser nedenfor:

48384 Den styrkede pædagogiske læreplan (3 dage)

48730 Forældreinddragelse i pædagogiske dagtilbud (4 dage)

48726 Arbejdet med børn i udsatte positioner (3 dage)

48729 Refleksionsmetoder i den pædagogiske praksis (3 dage)

48734 Børns motorik, sansning og bevægelse 1 (3 dage)

48735 Læringsmiljø, børns motorik, sanser og bevægelse 2 (3 dage)

48731 Børns sproglige udvikling 1 (2 dage)

48732 Børns kommunikation og sprog 2 (3 dage)

48733 Børn med sproglige udfordringer 3 (3 dage)

49776 Børns alsidige personlige udvikling (3 dage)

49790 Kultur, æstetik og fællesskab (2 dage)

49775 Børns sociale udvikling (2 dage)

49793 Børn, natur og udeliv (3 dage)