Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse
08-06-2023

Datarapport for AMU for 2022 viser god aktivitet på flere uddannelser

SEVU udarbejder hvert halve år en datarapport for aktiviteten på arbejdsmarkedsuddannelser på FEVU’s område. Den seneste rapport er den første, som samler al data fra 2022, og den viser god aktivitet.

Rapporten viser bl.a., at der har været flere deltagere i 2022 end i 2021 på AMU-uddannelser inden for områderne ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi samt inden for sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet. Der er således fremgang inden for disse to områder, som er målrettet social- og sundhedsmedarbejdere i henholdsvis kommuner og regioner.

Antallet af deltagere inden for ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi var i 2022 på sit højeste siden 2018 med 18.342 deltagere. Inden for dette område var der særligt god aktivitet på oplæringsvejlederuddannelsen, hvor der i 2022 var 1132 deltagere.

FEVU og skolerne lægger hvert år mange ressourcer i at sikre, at AMU-uddannelserne matcher arbejdsmarkedets behov, og det er derfor positivt at konstatere en øget aktivitet på flere af uddannelserne.

Dyk ned i flere data i Datarapport for AMU 2022 på siden med data>