Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

De almindeligst forekommende sygdomme hos ældre

Om uddannelsen

Deltagerne kan med vægt på den forebyggende indsats varetage bistands-, pleje- og omsorgsopgaver hos ældre borgere.

Varighed: 5 dage

Uddannelsens nummer: 42677

Hent uddannelsesmaterialer

Log ind nedenfor, for at hente prøvematerialer