Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse
Varighed : 2 dage
Uddannelsesnummer : 49492
DKLL nummer : 4
Se planlagt hold og tilmeld dig
De retlige rammers betydning for plejefamilien

Deltageren har opdateret faglig viden om de gældende retslige rammer for arbejdet som plejefamilie og de dilemmaer og muligheder det retlige grundlag giver en i den almindelige hverdag med plejebarnet/den unge. Deltageren kan forholde sig til de retlige rammer for samarbejdet med kommunen, de biologiske forældre og andre aktører i plejebarnets/den unges og plejefamiliens liv.

Hent uddannelsesmaterialer