Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Debat: Samarbejde mellem parterne er afgørende for områdets fremtid

Uenighederne var til at overse, da fire hovedaktører gik på scenen for at krydse klinger under overskriften: ”Parternes visioner om fremtiden, samarbejdet og udviklingen i SOSU-uddannelserne”. Hovedbudskabet fra paneldebatten mellem de vigtigste aktører var klar: Samarbejde mellem alle på social- og sundhedsområdet er afgørende for at imødegå de udfordringer, som er – og ikke mindst for at øge gennemførelsen på uddannelserne.

Topmødets debatpanel bestod af forbundsformand Mona Striib fra FOA, borgmester i Høje-Taastrup og medlem af KL’s bestyrelse Michael Ziegler, Bo Libergren, regionsrådsformand i Region Sydddanmark og Lisbeth Nørgaard, formand for Danske SOSU-skoler.

De havde hver især medbragt et billede, som symboliserede deres fremtidsvision for området. Og trods de meget forskellige motiver tegnede sig hurtigt bred enighed i panelet om de helt overordnede temaer, der er vigtige at tage fat på, hvis missionen om at øge gennemførelsen på uddannelserne skal lykkes: Bedre overgange mellem skole og oplæring, kompetenceudvikling af oplæringsvejledere, bedre støtte til eleverne under hele uddannelsen, større samarbejde parterne imellem og et undersøgende blik på kvaliteten i uddannelserne.

Billede
Billede af de fire inspirationsbilleder

 

Eleverne skal flyve 

Lisbeth Nørgaard, formand for Danske SOSU-skoler, vægtede især livslang læring, symboliseret af et billede af glade børn under et luftigt og farvestrålende tæppe.

- Vi skal tænke livslang læring ind efter skolen – skabe mønstre for det, så vi sikrer, at vi har kvalificerede medarbejdere og løbende uddannelse tilgængelig på området. Hvis vi på den måde giver SOSU-eleverne luft under vingerne, så flyver de. Det kræver et styrket og forpligtende samarbejde skolerne imellem, bedre overgange mellem oplæring og skoleperioderne og gode aftaler med praktikstederne, sagde hun.

Mangfoldighed skal hyldes

For FOAs forbundsformand Mona Striib er mangfoldighed nøgleordet for fremtidens SOSU-område, og det var derfor også temaet i hendes billede – et rektangulært motiv, der viser individuelle objekter i forskellige farver, som sammen udgør en fælles helhed.

- Mangfoldighed kræver en given ramme og kan kun fungere, når alt fungerer i et samspil. Den er en værdi, vi skal hylde og passe godt på, når det handler om de unge i social- og sundhedsfagene.

- Vi kan se, at de forlader faget, og en del af forklaringen er, at de unge er mere sårbare i dag end for 10-20 år siden. Så vi kan godt tale om at bevare kvaliteten og få ’de rigtige unge’ ind på uddannelserne, men sandheden er, at den population, vi rekrutterer fra, kræver vejledere, som er kvalificeret til opgaven, sagde Mona Striib. Hun fremhævede samtidig nødvendigheden af at rumme den mangfoldighed af unge og voksne, der søger ind, og se mangfoldigheden som en ressource, der kan bruges konstruktivt.

Nye karriereveje skal prioriteres

Bo Libergren, regionsrådsformand i Region Syddanmark lagde sit fokus i at bygge bro over samarbejde, hvilket hans billede meget konkret symboliserede.

- Det er en dagsorden, vi er meget optaget af i regionerne, og vi er særligt opmærksomme på i den sammenhæng at udvikle kompetencer og se nye udviklingsveje, så vi sammen kan løfte flere opgaver. Det kræver en struktureret tilgang til nye karriereveje for at gøre uddannelserne og hele området mere attraktivt. Og kræver også, at vi får talt opgaven op i samfundet, så vi kan tiltrække flere til uddannelsen – også mænd.

Michael Ziegler fra KL’s bestyrelse og til daglig borgmester i Høje-Taastrup Kommune glædede sig over en stigning i lærepladsaftaler i 2023.

Kommunerne løfter et stort ansvar

- Det viser, at kommunerne har påtaget sig et stort ansvar for at sikre fremtidens arbejdskraft i sektoren. Men vi skal også sikre høj kvalitet i uddannelsen for at kunne tiltrække elever med de rigtige personlige og faglige kvalifikationer. Derfor har jeg taget et billede af bier i en bikube med, sagde han og uddybede:

- Bierne er for mig et billede på et stærkt samarbejde i et stærkt system, hvor hver enkelt bidrager og er afgørende for, at hele økosystemet fungerer.

Michael Ziegler tegnede tre tendenser for fremtiden op, som skal tackles, hvis SOSU-området skal løftes.

- SOSU-skoler og kommuner løfter i fællesskab en af de vigtigste uddannelsesopgaver i Danmark. Vi har et fælles rammepapir, men vi mangler en god løsning, så oplæringsstederne får besked og kan tage hånd om elever med støttebehov.

Den anden tendens er, at sundhedsopgaver flytter fra regioner ud i kommunerne.

- Derfor skal medarbejderne i kommunerne kunne håndtere komplekse sygdomsforløb. Det stiller krav til uddannelsesstederne. Og endelig ser vi en hurtig udvikling i velfærdsteknologi, som også skal afspejles i uddannelsen, fordi den er til gavn for både kvaliteten for borgere, arbejdsmiljøet for medarbejdere og udnyttelsen af ressourcerne.

Det mener politikerne

 

Deltagerne i topmødets paneldebat fremhævede disse fokuspunkter, hvis indsatsen for at få flere til at gennemføre social- og sundhedsuddannelserne skal lykkes:

 

  • Lisbeth Nørgaard, formand for Danske SOSU-skoler: Livslang læring for at sikre, at medarbejderne altid er kvalificerede.
  • Mona Striib, formand for FOA: Mangfoldighed og rummelighed overfor især gruppen af unge, som søger ind på uddannelserne.
  • Bo Libergren, regionsrådsformand i Region Syddanmark: Mulighed for nye karriereveje i arbejdet, så området bliver mere attraktivt at arbejde indenfor.
  • Michael Ziegler, medlem af KL's bestyrelse: Høj kvalitet i uddannelserne, så SOSU-medarbejderen kan håndtere stadig større krav i de kommunale sundhedsopgaver.

<< Tilbage til hovedsiden