Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse
Varighed : 5 dage
Uddannelsesnummer : 49241
DKLL nummer : 4
Se planlagt hold og tilmeld dig
Det meningsfulde liv - mennesker med demens

Deltageren har demensfaglig viden med særligt fokus på aktiviteter i relation til mennesker med demens. Deltageren kan planlægge og evaluere aktiviteter både i forhold til individuelle aktiviteter og gruppeaktiviteter. Deltageren har fokus på relationsskabende faktorer, herunder kommunikationens betydning i oplevede meningsfulde aktiviteter hos mennesker med demenssygdom. 

Hent uddannelsesmaterialer