Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

FEVU-uddannelse

Det meningsfulde liv - mennesker med demens

Om uddannelsen

Deltageren har demensfaglig viden med særligt fokus på aktiviteter i relation til mennesker med demens. Deltageren kan planlægge og evaluere aktiviteter både i forhold til individuelle aktiviteter og gruppeaktiviteter. Deltageren har fokus på relationsskabende faktorer, herunder kommunikationens betydning i oplevede meningsfulde aktiviteter hos mennesker med demenssygdom. 

Varighed: 5 dage

Uddannelsens nummer: 49241

Hent uddannelsesmaterialer

Log ind nedenfor, for at hente prøvematerialer